nieuws

Rijk betaalt extra ankers hsl-scherm

bouwbreed Premium

den haag – Het Rijk draait op voor het grootste deel van de kosten van de extra verankering van de geluidsschermen van de hsl. Alleen voor de twee Brabantse contracten hoopt minister Peijs (verkeer) de meerprijs op de aannemer te kunnen verhalen. Ook bij de zinktunnels lopen nog twee conflicten.

De voortgang van de hsl-zuid is afgelopen week in de Tweede Kamer besproken. De bal kwam aan het rollen na tests in Duitsland waarbij bleek dat de randelementen bezweken bij het passeren van treinen met een zeer hoge snelheid. Het bedrijf B+B Tec deed proeven bij het viaduct bij Zoetermeer en kwam tot de conclusie dat de randelementen het al begaven bij 70 procent van de berekende belasting. Minister Peijs gaf TNO opdracht om extra onderzoek te doen. De resultaten bevestigden de vermoedens dat de verankering van de geluidsschermen een vernietigende werking zouden hebben op de randelementen en het ontwerp is aangepast.

Minister Peijs moest in de Kamer erkennen dat het Rijk opdraait voor de extra kosten van verankering van de geluidsschermen. De formulering van de contracten Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Midden en Zuid-Holland Zuid is namelijk zodanig dat de aannemer niets te verwijten valt.

Bij de twee Brabantse contracten heeft de projectorganisatie de eisen voor de geluidsscherm echter scherper geformuleerd. De landsadvocaat legt de contracten binnenkort voor bij een speciale Raad van Deskundigen. De projectorganisatie houdt rekening met een tegenvaller van 1 à 2 miljoen euro.

De verankering van de schermen wordt over de gehele lengte van 101 kilometer aangepast. De ankers worden doorboord in de randbalken. De randelementen worden voorgespannen aan de dekken en de randbalkconstructie wordt extra verstevigd aan de fundering. Op de plekken waar de dynamica het grootst is, worden de stijlen van de schermen dichter bij elkaar geplaatst dan het oorspronkelijke ontwerp.

Zinktunnels

Daarnaast lopen nog twee geschillen over de zinktunnels onder de Oude Maas en Dordtse Kil. Daar verschilt de projectorganisatie van mening met aannemers over de kosten van de tandconstructie tussen de zinkelementen. Daarnaast waren extra trekpalen nodig en is de bouwer niet van plan om die kosten te betalen. Beide zaken worden voorgelegd aan de Raad van Deskundigen, maar zijn al aangemeld bij de Raad van Arbitrage.

Reageer op dit artikel