nieuws

Prefab-betonindustrie bant schadelijke trillingen uit

bouwbreed Premium

woerden – De prefab-betonindustrie heeft de strijd aangebonden met trillingen. De blootstelling daaraan door werknemers moet worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Dat is vastgelegd in de Europese Richtlijn Trillingen, die onlangs in werking is getreden. Met de introductie van zelfverdichtend beton liep de bedrijfstak op die nieuwe wetgeving vooruit.

Nieuwe ontwikkelingen op betontechnologisch gebied en van innovatieve superplastificeerders hebben zelfverdichtend beton steeds ruimer toepasbaar gemaakt. Dat heeft ertoe geleid, dat stille en trillingsvrije prefab-betonfabricage een gewoon verschijnsel is geworden.

Trillingen waren jarenlang een onderschat gevaar. Zij vormen een risico voor de lage rug en de wervelkolom. Hand- en armtrillingen kunnen vooral schade toebrengen aan vaat- en zenuwstelsel, botten, gewrichten en spieren. De Europese Unie heeft een richtlijn opgesteld om de blootstellingen aan trillingen tot een aanvaardbare niveau terug te brengen. Deze richtlijn is in het Arbobesluit opgenomen. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is een voorlichtingscampagne begonnen. Werkgevers zijn verplicht de gezondheidsrisico�s zoveel mogelijk bij de bron te bestrijden.

Zelfverdichtend beton, dat zes jaar geleden in Nederland werd geïntroduceerd door de Japanse professor Tanaka (die overigens onder meer in Delft had gestudeerd), heeft de industrie een impuls gegeven. Trillen was niet meer nodig en de betonmortel vloeide in alle hoeken en richels in de mal, zodat grindnesten en luchtbellen tot het verleden behoorden. Een strak element van hoge sterkte was het resultaat.

Werken met zelfverdichtend beton vereist grote nauwkeurigheid. Ook zijn er aangepaste mengers, meet- en weegapparatuur en kubels nodig. Aanvankelijk was de toepassing van zelfverdichtend beton alleen voor specifiek werk voorgehouden. Inmiddels is de betonindustrie aan nieuwe werkwijzen gewend geraakt en zijn er nieuwe hulp- en toeslagstoffen op de markt.

Reageer op dit artikel