nieuws

Meer garantiefondsen onder toezicht DNB

bouwbreed Premium

den haag – De Nederlandsche Bank (DNB) neemt meerdere garantiefondsen op de korrel die de financiële risicos van bijvoorbeeld kwaliteitsmerken van bouwproducten afdekken. Dat heeft de toezichthouder van verzekeraars en pensioenfondsen laten weten.

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is daarmee niet het enige waarborgfonds dat DNB op bezoek heeft gehad. Het GIW, dat voor aannemer en koper de financiële risico�s afdekt van vrijwel alle woningen die in Nederland nieuw worden gebouwd, maakte eerder deze week bekend in overleg te zijn met DNB over een plan dat het mogelijk maakt om het GIW onder het toezicht van DNB te brengen.

De gevolgen van de bemoeienissen van DNB zijn nog niet duidelijk. Mogelijk gaan de kosten omhoog, doordat de garantiefondsen hun risico onderbrengen in een nog op te richten naamloze vennootschap. Daarnaast kan het toezicht van DNB er ook toe leiden dat de garantiefondsen hun financiële dekking moeten opschroeven, omdat DNB de huidige reserve te laag vindt.

Betrouwbare bronnen in de branche melden dat verschillende garantiefondsen, bijvoorbeeld voor kwaliteitsgaranties van deuren en betonproducten, een brief hebben ontvangen van DNB. De fondsen zijn momenteel op zoek naar een manier waarop de garanties financieel gezien wel kunnen worden gedekt.

Om aan de eisen van de DNB tegemoet te komen, kunnen de fondsen hun financiële verplichtingen bij een verzekeraar onderbrengen. Volgens deskundigen hoeft het product hierdoor niet duurder te worden, maar kan dat wel het geval zijn.

DNB richt zijn pijlen op de garantiefondsen sinds een uitspraak van de rechter begin dit jaar. Van DNB moest het relatief kleine garantiefonds Stichting Garantie Waarborgfonds Nederland (SGWN) de deuren sluiten, omdat het zonder de vereiste vergunning garanties zou hebben verleend.

De rechter nam de argumenten van DNB over, die stelde dat het verlenen van garanties en waarborgen hetzelfde is als verzekeringen afsluiten. De activiteiten van de SGWN vallen dus onder het toezicht van DNB die deze taak sinds de fusie met de Pensioen- en Verzekeringsmaker in 2002 uitvoert. In tegenstelling tot het GIW heeft de SGWN zich nog niet neergelegd bij de lezing van DNB.

Reageer op dit artikel