nieuws

Kamer eist snel meer geld voor de kust

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Kamer vindt dat het kabinet vanaf 2008 veel meer geld moet uittrekken voor de kustbeveiliging. De noodzakelijke investeringen aan de zwakke schakels in de kust kunnen niet langer op zich laten wachten, vinden de fracties van VVD, CDA, PvdA en LPF.

“We zullen het kabinet vragen om nog een tandje bij te zetten om de plannen na 2007 uitgevoerd te krijgen”, aldus CDA-Kamerlid E. van Lith gisteren tijdens een bezoek van de Kamercommissie aan drie van de vier zwakke schakels in de Zuid-Hollandse kust.

“We moeten nogmaals proberen een versnelling te bewerkstelligen�, verklaarde VVD-Kamerlid J. Snijder. De VVD wil de kwestie opnieuw aankaarten bij de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat begin december. Eerder mislukte een poging van de liberalen in de Kamer om uit het Fonds Economische Structuurversterking 100 miljoen extra in te zetten voor de kustbescherming.

Staatssecretaris Schultz trok op prinsjesdag op aandringen van de Tweede Kamer al vervroegd 96 miljoen euro uit voor de aanpak van de zwakke plekken in de kust. In totaal heeft Schultz hiervoor tot 2020 742 miljoen euro gereserveerd , maar de grootste bulk komt pas na 2015 beschikbaar.

De provincie Zuid-Holland vindt dat veel te laat en ook de 96 miljoen die Schultz al eerder beschikbaar stelt is volgens Zuid-Holland niet voldoende. Vorige week maakten Provinciale Staten in een motie duidelijk dat Zuid-Holland �absoluut� geen uitstel meer duldt voor de noodzakelijke investeringen aan de kust.

Reden hiervoor is niet alleen de veiligheid voor de bewoners maar ook het feit dat badplaatsen als Noordwijk en Scheveningen zich niet verder kunnen ontwikkelen zolang de kustbeveiliging niet op orde is.

Zuid-Holland heeft berekend dat ze voor de kortere termijn tussen de 200 en 317 miljoen euro nodig heeft. Gisteren werd duidelijk dat de provincie met het pleidooi voor snellere verstrekking van het geld gehoor vindt bij de Kamer.

Reageer op dit artikel