nieuws

Interesse in binnenmilieu onder de maat

bouwbreed Premium

amsterdam – Het Platform Binnenmilieu gaat zijn pijlen richten op corporaties en projectontwikkelaars. Die tonen tot nu toe namelijk weinig belangstelling voor de inspanningen voor een gezonder binnenmilieu.

Dat verklaarde Platform-voorzitter H. van der Vlist gisteren op het Nationaal Congres Gezond Binnen in Amsterdam. Aan woningen valt nog veel te verbeteren, maar de grootste ramp blijken de Nederlandse scholen. Hij kreeg bijval uit onverdachte hoek: G. Maas, directeur strategie bij de Koninklijke BAM Groep en hoogleraar uitvoering en organisatie aan de TU Eindhoven, wees erop dat bewoners wel kunnen worden gewezen op het belang van ventilatie, maar dat de grootste “beslissingscapaciteit” ligt aan het begin van de keten. “Bij ontwikkelaars, corporaties, gemeenten, vrouwenadviescommissies; daar zit de invloed.”

Een gezond binnenmilieu heeft, onderstreepte Maas, behalve met de luchtkwaliteit te maken met nog veel andere zaken, zoals de geur, het licht, geluid en vorm en beslissingen daarover worden meestal genomen voordat de bewoner erover meepraat. “Hoe komt het toch dat wij samen bouwen aan discomfort? Of, minder netjes gezegd: aan schimmel, rotte lucht en stofmijten.”

Prioriteiten

Dat dit te maken heeft met de prioriteiten bij de beslissers, maakte directeur-generaal milieubeheer H. van der Vlist van het ministerie van VROM al meteen duidelijk met zijn verschijning. Milieustaatssecretaris Van Geel zou de openingstoespraak van het congres houden, maar had bij nader inzien iets belangrijkers te doen. Van Geel ging in Rotterdam praten over de kwaliteit van de buitenlucht. “Dat is een onderwerp dat heel gevoelig ligt”, verklaarde Van der Vlist. “Die gevoeligheid richt zich niet op de luchtkwaliteit maar op de wens van gemeenten en provincies om te kunnen bouwen.”

Wellicht kortzichtig, maar in Nederland is de buitenlucht vergeleken met wat zich binnen afspeelt, nog altijd een verademing, onderstreepte de Zweed prof. J. Sundell, specialist in binnenmilieu en energie. “Ventilatie is noodzakelijk. Maar hoeveel er moet worden geventileerd, is nog onduidelijk. Er zijn heel veel studies over luchtvervuiling, maar er is al heel lang bijna geen goed onderzoek gedaan naar het binnenklimaat.” Zo is nog maar kort bekend dat de weekmakers die vrijkomen uit het in hedendaagse woningen alomtegenwoordige pvc enorm veel gezondheidsschade aanrichten.

Hij meende ook dat het gegeven dat mensen in het ene land vaker ziek zijn dan in het andere kan samenhangen met de verschillen in het binnenklimaat. Sundell drukte zijn gehoor op het hart snel actie te ondernemen. “Te beginnen met uw scholen. Die zijn het dichtstbevolkt en hebben de slechtste ventilatie.” Gevolg is dat kinderen voor hun leven getekend raken met allergieën, astma en andere aandoeningen.

Reageer op dit artikel