nieuws

Innovatie kan bouw van imagoprobleem afhelpen

bouwbreed Premium

den haag – Syntens is een organisatie die het mkb begeleidt bij innovatieprocessen. De komende periode krijgt de bouw extra aandacht.

Koos Kerstholt is Syntens-adviseur en coördineert het Sector Innovatie Plan voor de bouw. “De bouw is een sector waar Syntens al geruime tijd aandacht aan besteedt. Deze sector maakt 10 procent van de Nederlandse economie uit, en het grootste gedeelte van de bouwbedrijven maakt onderdeel uit van het mkb, de doelgroep van Syntens.

Wel is het zo dat er veel moet veranderen in de sector. De maatschappij vindt dat, maar binnen de sector zelf vindt men ook dat er een imagoprobleem is dat opgelost moet worden. Bij de bouw heb je bovendien te maken met veel spelers die bij een project betrokken zijn. In de afstemming van al die spelers kan veel fout gaan, en innovatie kan helpen de activiteiten beter op elkaar af te stemmen en de faalkosten te verminderen. De manier waarop Syntens de bouwwereld helpt innoveren vindt plaats op drie niveaus.

Op macroniveau ondersteunen we de dossiers die de Regieraad Bouw over de bouwsector heeft opgesteld. We willen daarmee een bijdrage leveren aan de cultuuromslag in de bouwsector, zowel in de communicatie tussen opdrachtgevers en bouwbedrijven als tussen de spelers onderling.

Op mesoniveau overleggen we met de brancheorganisaties om concreet invulling te geven aan dit beleid. We bepalen dan een aantal thema�s waar we ons op willen richten. Duurzame energie en IFD zijn bijvoorbeeld belangrijke thema�s. Integraal ontwerpen ook. Voor het einde van het jaar willen we deze thema�s hebben bepaald.

Ook op microniveau dragen we ons steentje bij. We benaderen bedrijven die willen en kunnen innoveren en koplopers zijn op het gebied van innovatie. Zo richten we bijvoorbeeld bouwinnovatiekringen op. Daarin zitten bouwbedrijven, kennisdragers en opdrachtgevers zodat vraag, aanbod en kennis vertegenwoordigd zijn. In die samenkomsten ontstaan nieuwe inzichten die bijdragen aan innovatie van de hele sector. En die inzichten gebruiken we vervolgens om bedrijven een stapje verder te helpen op weg naar meer omzet.”

Reageer op dit artikel