nieuws

Hoge Raad: Eternit had gevolgen asbest allang kunnen weten

bouwbreed

den haag – Eternit had meer dan dertig jaar geleden bij de levering van asbestcementplaten extra zorgvuldig moeten handelen, omdat het bedrijf toen al bekend kon worden geacht met het gevaar voor de gezondheid. Dat heeft de Hoge Raad uitgesproken.

In 1971verzaagde een aannemer asbestplaten op het erf van het ouderlijk huis van mevrouw H. in Oosterhesselen. In 2002 is de diagnose mesothelioom gesteld, longvlieskanker als gevolg van asbestvezels. De vrouw is overleden, maar de erfgenamen hebben de zaak voortgezet. De Hoge Raad der Nederlanden heeft nu vastgesteld, dat Eternit verwijtbaar onrechtmatig heeft gehandeld. Op de geleverde asbestcementplaten had een waarschuwing moeten staan, dat asbestvezels een risico vormen voor de gezondheid.

Eternit heeft zich beroepen op verjaring. Op dat punt heeft de Hoge Raad de zaak terugverwezen naar het hof. Onder omstandigheden van redelijkheid en billijkheid kan een rechtbank daar echter van afwijken. De incubatietijd van mesothelioom bedraagt tientallen jaren.

Volgens de Hoge Raad moet ook nog worden meegewogen, of Eternit verzekerd is tegen de schade. De erfgenamen van de vrouw werden vertegenwoordigd door mr. M.J. Schenck, advocaat in Den Haag.

Wellicht heeft de uitspraak grote gevolgen voor de bouw. Asbestcement is niet het enige materiaal dat risico voor de gezondheid met zich meebrengt. S. Bakker, vervangend griffier bij de Hoge Raad: “Het hang af van de mate waarin het risico bekend is, of van de producent extra zorgvuldigheid mag worden verwacht. Dit is een uitspraak in een concrete zaak.”

Op de dag van de uitspraak presenteerde K. van Velzen, lid van de Tweede Kamer voor de SP, een �tienpuntenplan voor het afscheid van asbest�.

Internationaal

Staatssecretaris Van Geel moet zich volgens dit plan internationaal inzetten als ambassadeur tegen asbest. Canada en Rusland produceren nog steeds asbest en in Zuid-Amerika en Azië neemt het gebruik van het materiaal zelfs toe.

Reageer op dit artikel