nieuws

GIW onder toezicht Nederlandsche Bank

bouwbreed Premium

rotterdam – Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) komt onder toezicht te staan van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat heeft directeur N. Dijkhuizen van het GIW laten weten. De kosten van de garantieregeling, die de risicos afdekt van vrijwel iedere nieuwbouwwoning, kunnen door het toezicht sterk stijgen.

“We houden er serieus rekening mee dat het toezicht van De Nederlandsche Bank er komt”, laat Dijkhuizen weten. Wat de gevolgen precies zijn van de bemoeienissen van DNB met het GIW wil de bestuurder nog niet zeggen. “Voor het einde van dit jaar willen we daarover duidelijkheid hebben.”

Een van de problemen die het GIW in ieder geval moet oplossen, is de rechtspersoon van het fonds. Momenteel is dat een stichting, maar de toezichthouder eist dat garantieverstrekkers zich organiseren in een naamloze vennootschap (NV).

De dekking van de afgegeven garanties is een ander probleem. Mogelijk legt DNB de lat veel hoger dan nu het geval is, waardoor het GIW op termijn meer geld nodig heeft om de risico�s van de afgegeven garanties te dekken. De kosten van het GIW-certificaat, dat kopers en aannemers beschermt tegen een financiële strop als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement of grote oplevergebreken, kunnen hierdoor sterk toenemen.

De gesprekken over het toezicht tussen het GIW en DNB zijn gestart na een uitspraak van de rechter begin dit jaar in een procedure van de Stichting Garantie Waarborgfonds Nederland (SGWN). Van de DNB moest het relatief kleine fonds uit Lochem de deuren sluiten omdat het zonder de vereiste vergunning garanties zou hebben verleend.

In de procedure stelde DNB dat het verlenen van garanties hetzelfde is als verzekeringen afsluiten, waardoor de activiteiten van de SGWN onder het toezicht van DNB vallen en dus ook vergunningsplichtig zijn.

De rechter nam de argumenten van DNB over en gaf de toezichthouder daarbij de opdracht om zich niet alleen te richten op de SGWN maar ook op andere garantiefondsen zoals het GIW.

Bij het GIW zijn alle belanghebbende partijen betrokken. Zo maken niet alleen de Vereniging Eigen Huis en projectontwikkelaar Bouwfonds deel uit van het stichtingsbestuur maar ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) namens de projectontwikkelaars en Woningborg als vertegenwoordiger van de aannemers.

Vrijwel iedere branche heeft een garantiefonds dat op een vergelijkbare manier is georganiseerd. Een ander groot waarborgfonds in de bouwsector is bijvoorbeeld het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat dekkingen verstrekt aan woningbouwcorporaties die er goedkoop geld mee lenen.

Reageer op dit artikel