nieuws

Gemeenten toetsen bouwaanvragen on line

bouwbreed

den haag – Het kwaliteitssysteem dat de gemeente Boxtel heeft opgezet om bouwaanvragen te toetsen, is onder de naam Boxtels Kwaliteitsmodel Bouwbesluit (BKB) op www.BBonline.nl beschikbaar.

De site biedt gemeenten de mogelijkheid de noodzakelijke toetsen on line uit te voeren. Daardoor wordt nooit te veel en nooit te weinig gecontroleerd.

Het Bouwbesluit is een complex geheel van regelgeving met minimumvoorschriften voor alle bouwwerken in Nederland. Voor betrokken partijen – gemeenten, architectenbureaus en bouwtechnische bedrijven – is het vaak moeilijk te doorgronden welke regels wel of niet van toepassing zijn in een bepaalde situatie. Het BKB voorziet in een inzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem om bouwaanvragen systematisch en eenduidig te toetsen aan het Bouwbesluit. Het systeem is bij de afdeling Wonen en Milieu van de gemeente Boxtel in gebruik sinds juli 2003 en heeft zijn waarde inmiddels bewezen.

De interesse van andere gemeenten voor het systeem heeft Boxtel doen besluiten het BKB op internet beschikbaar te stellen. De bestaande werkwijze voorziet in het toetsen van de fysieke veiligheid volgens de artikelen van het Bouwbesluit in combinatie met de bestuurlijke prioriteit die elke gemeente kan geven om de toetsing aan te passen aan de lokale situatie. De versie voor internet is opgezet door ECS IT Solutions. “De structuur van het Bouwbesluit is complex, maar de werkwijze is goed te automatiseren. We hebben de teksten geanalyseerd en software gemaakt die automatisch de wetsartikelen activeert die van belang zijn bij een bepaalde aanvraag. Je hoeft dus nooit meer naar de regels zelf te kijken”, zegt projectleider R. van Tiel van het softwarebedrijf uit Hattem. Het gaat hem te ver om het intussen een foolproof systeem te noemen, maar alles is wel driedubbel gecheckt.

Het BKB bestaat uit drie delen. Het eerste is het bestuurlijk kader waarin het toetsingskader is vastgelegd. Het bestuurlijke deel van het Boxtelse kwaliteitsmodel is beschikbaar via www.boxtel.nl. Het bestuurlijk kader wordt in het tweede deel, op uitvoeringsniveau, vertaald in checklists met voorschriften die exact de eisen bevatten die voor een specifieke situatie gelden. In de checklists zijn standaard de gegevens uit het Boxtels Kwaliteitsmodel verwerkt., maar gemeenten kunnen in een eigen bestuurlijk kader ook zelf keuzes maken. Het derde deel betreft aanwijzingen voor de behandelaar van het bouwplan.

Reageer op dit artikel