nieuws

Angst voor de risicos remt innovatie

bouwbreed Premium

groenekan – Dat aanbesteden nog steeds lijkt op egeltje vrijen (heel voorzichtig) komt door de risicos die aannemers lopen. Daarom is het belangrijk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers juist daarover afspraken maken.

“Bij traditionele vraagsturing krijgt de grootste prutser het werk, want die ziet de risico�s niet”, zette dagvoorzitter H. de Ridder de toon op het Cobouw-congres. “Of het zijn juist de slimste die gebreken in de specificatie zien, waardoor ze onder de prijs kunnen duiken omdat ze dat later goedmaken in het meerwerk”, nuanceerde hij. Hoe het ook zij, het leidt in elk geval tot ontevreden klanten.

Een oplossing om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen in de publieke sector is de hantering van geïntegreerde contracten. “Maar dat is in feite hetzelfde als traditioneel. Ook dan komt er nog geen innovatie , want de aannemer loopt nog meer risico. En ook ligt het project al helemaal vast en zal worden aanbesteed tegen de laagste prijs.”

Om te laten zien wat hij bedoelde toonde De Ridder een lijstje: zoveel energie, 6 gram eiwitten, een hoeveelheid enkelvoudig onverzadigd vet en nog een stuk of vijftien mineralen en vitamines. “Zo doen we het met traditionele bestekken. Maar ik ben benieuwd welke aannemer uiteindelijk pindakaas levert. Als je pindakaas wilt, moet je dat vragen en niet een lijst met ingrediënten. Zo moet het ook met bouwwerken.”

Praktijkvoorbeeld

De leider van het project Professioneel en Innovatief Aanbesteden Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers, kortweg Pianoo, H. Baayen, kon hem direct een praktijkvoorbeeld aandragen over risico�s. Momenteel loopt de aanbesteding van de renovatie van het ministerie van Financiën, een pps-contract waarin ook beheer en onderhoud zitten. “Gesprekken met de laatste twee gegadigden gaan eigenlijk alleen maar over risico�s. We moeten oppassen dat dit niet innovaties gaat overheersen”, waarschuwde hij het gehoor.

Hij blikte nog even terug op het verleden en met name de kritiek die er op voorhand was op het Aanbestedingsreglement Werken 2004. De praktijk oordeelt er nu positief over, ook bouwbedrijven. Alleen heeft het de lappendeken aan aanbestedingsregels niet weggenomen. Hij verwacht dat het ARW 2005 dat wel zal doen.

“Een overheidsopdrachtgever die wil voldoen aan de Europese aanbestedingsrichtlijn moet het ARW 2005 gebruiken of zelf iets maken dat daar ook aan voldoet. Maar ik kan u verzekeren dat dit laatste heel veel werk is”, aldus Baayen. Daarnaast is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten positief, dus zullen gemeenten in groten getale meedoen, verwacht hij.

Reageer op dit artikel