nieuws

A9 bij Badhoevedorp voor 300 miljoen euro omgelegd

bouwbreed

den haag – De omlegging van de A9 bij Badhoevedorp is uiterlijk 2015 klaar. Het benodigde bedrag van 300 miljoen euro is bijeen. Alle betrokken partijen hebben gisteren een handtekening gezet onder een bestuursakkoord.

Minister verkeersminister Peijs heeft vandaag met de bestuurders van de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, provincie Noord-Holland, het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en Schiphol Group afspraken vastgelegd over de financiering van de omlegging A9 bij Badhoevedorp.

In de bestuursovereenkomst staan afspraken over de financiering van dit project, dat binnen het bijeengebrachte budget van 300 miljoen moet worden gerealiseerd. Verkeer en Waterstaat draagt 153 miljoen euro bij en de gemeente Haarlemmermeer 107 miljoen euro, waarvan 91 miljoen op basis van het bouwprogramma. Op de plek van de huidige snelweg zijn namelijk tussen de 1000 en 1500 nieuwbouwwoningen bedacht. Daarnaast dragen de Schiphol Group en de provincie Noord Holland elk 15 miljoen euro bij en geeft ROA 10,5 miljoen euro.

De bewoners van Badhoevedorp hebben al jarenlang een probleem met de snelweg A9 die hun dorp doorsnijdt. Bewoners ervaren geluidsoverlast en hebben problemen met de luchtkwaliteit Door de omlegging A9 verbetert de leefbaarheid in Badhoevedorp en komt ruimte vrij voor inbreiding.

De gemeente Haarlemmermeer, in nauwe samenwerking met adviseur Bohemen Ruimte in Ontwikkeling, nam het initiatief om de omlegging mogelijk te maken. De omlegging van de A9 begint vanaf knooppunt Raasdorp, loopt ten zuiden van Badhoevedorp en sluit dan weer aan op een verbeterd knooppunt Badhoevedorp.

Het plan geeft een zoekgebied aan, waarbinnen het tracé komt te lopen. De gecombineerde tracé- en mer-procedure begint binnenkort. Het nieuwe plan komt in de plaats van het oude (duurdere) plan om de huidige A9 aan beide zijden te voorzien van spitsstroken en het klaverblad A4/A9 aan te passen. De aanleg van extra rijstroken lag onder vuur door uitspraken van de Raad van State over luchtkwaliteit.

Door de omlegging verbetert tevens de bereikbaarheid van de regio Amsterdam en de Mainport Schiphol. Het Amsterdamse gebied Parkstad kan goed worden ontsloten op de A9. Een aansluiting op de nog aan te leggen Westrandweg wordt daardoor overbodig. Dat is gunstig voor het groen aan de westrand van Amsterdam. Het plan gaat uit van een bouwprogramma van woningen en bedrijven op het huidige tracé van de A9 en in Badhoevedorp-Zuid.

Reageer op dit artikel