nieuws

Zeeland akkoord met ontpoldering

bouwbreed Premium

den haag – Zeeland gaat akkoord met de ontpoldering van 600 hectare (landbouw-)grond als natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Voor de Zeeuwen is ontpoldering echter alleen acceptabel als de betreffende grondeigenaren daaraan vrijwillig meewerken. Na Gedeputeerde Staten hebben de afgelopen week ook Provinciale Staten ingestemd met de verdere ontwikkeling van de grote baggerklus […]

den haag – Zeeland gaat akkoord met de ontpoldering van 600 hectare (landbouw-)grond als natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Voor de Zeeuwen is ontpoldering echter alleen acceptabel als de betreffende grondeigenaren daaraan vrijwillig meewerken.

Na Gedeputeerde Staten hebben de afgelopen week ook Provinciale Staten ingestemd met de verdere ontwikkeling van de grote baggerklus in de Schelde, nodig om de haven van Antwerpen toegankelijk te houden. Onderdeel van het verdiepingsplan voor de Westerschelde is de compensatie in de vorm van 600 hectare nieuwe natuur die moet ontstaan doordat gecultiveerde grond min of meer aan de zee wordt teruggegeven. Deze compensatie is nodig om toestemming van Brussel voor de verdieping van de Westerschelde te krijgen.

Tegen de natuurcompensatie bestaat groot, emotioneel, verzet in Zeeland. Ontpoldering wordt door de Zeeuwen als tegennatuurlijk ervaren. Niettemin is een meerderheid van Provinciale Staten akkoord gegaan met het voorstel om de plannen verder te gaan uitwerken. Als de provincie dit niet had gedaan, had het Rijk zelf de regie op zich genomen.

Reageer op dit artikel