nieuws

VROM Raad: Koers Dekker veel te soft

bouwbreed Premium

den haag – Minister Dekker van Volkshuisvesting moet de corporatiesector een heffing op leggen. Het geld is nodig om nieuwbouw- en renovatieplannen versneld van de grond te krijgen. De huidige koers van de bewindsvrouw vindt de VROM Raad, een belangrijk adviesorgaan van de regering, veel te soft.

“Het appèl van Dekker aan de rijke woningbouwcorporaties heeft niet geholpen. Het schiet gewoon niet op”, bekritiseert V. Smit van de VROM Raad het beleid van de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Smit is het niet eens met de keuze van Dekker voor een dialoog en met een moreel beroep op de corporatiesector. Volgens de schrijver van het advies �Voorbij of vooruit? Woningcorporaties aan zet� van de VROM Raad levert de aanpak niet de zo gewenste versnelling op. “Het gaat allemaal te traag”, vat hij Dekkers beleid van de afgelopen twee jaar samen.

Om de ernstig vertraagde woningbouw en de renovatie van oude en vervallen stadswijken op gang te krijgen pleit de VROM Raad net als twee jaar geleden voor een verplichte heffing. Het adviesorgaan wil die taak onderbrengen bij de financieel toezichthouder van de sector, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

“Het Centraal Fonds heeft al de bevoegdheid om te heffen. Het enige dat aangepast moet worden zijn de regels voor financiële ondersteuning. Die zijn nu veel te streng en zouden versoepeld moeten worden”, licht Smit zijn opvattingen toe.

De VROM Raad wijst Dekker er ook op dat haar inzet op het afsluiten van prestatiecontracten tussen gemeenten en corporaties op zich geen oplossing voor de problemen is. Smit: “Het klinkt heel prettig om corporaties op meetbare resultaten af te rekenen. Maar niet alles is meetbaar.”

Dode letters

Wil de minister voorkomen dat de al afgesloten prestatiecontracten tussen gemeenten en corporaties geen dode letters worden, dan moet zij wat de VROM Raad betreft een regeling treffen voor bemiddeling of in ernstigere gevallen arbitrage. Volgens Smit is dat noodzakelijk omdat anders bij meningsverschillen over de afgesloten prestatiecontracten de situatie dreigt te ontstaan dat corporaties en gemeenten vastlopen en er helemaal niets van de plannen terechtkomt. De VROM Raad ziet ook hier een rol weg gelegd voor het CFV.

De Raad wijst de gedachte dat de corporatiesector met 2,4 miljoen huurwoningen veel te groot zou zijn, van de hand. Hierop is door verschillende partijen gespeculeerd sinds Brussel heeft laten weten dat de sociale huisvestingssector in Nederland in moet krimpen. Smit: “Wat ons betreft ligt het maximum inkomen voor een sociale huurwoningen rond de ziekenfondsgrens. En dan heb je die 2,4 miljoen huurwoningen echt wel nodig.”

Reageer op dit artikel