nieuws

Volker Stevin bouwt terminal via epc-contract Liquified Natural Gas

bouwbreed

milford haven – Het beton voor de tweede tank voor opslag van LNG op het terrein van Petroplus Tank Storage in Milford Haven in Wales is op hoogte. Dat is gedaan met behulp van een glijbekisting. De korte bouwtijd is voor Volker Stevin Construction Europe reden geweest deze in te zetten op het epc-contract voor de aanleg van een LNG-terminal in Milford Haven.

Het epc-contract (engineering, procurement, construction) is gegund door Dragon LNG, een joint venture van Petroplus, BG Group en Petronas uit Maleisië. Dragon LNG heeft in december 2003 een prekwalificatie uitgeschreven. Daar heeft Volker Stevin Construction Europe (VSCE) zich voor aangemeld.

“We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met Wesshoe uit Darlington (UK), een gerenommeerd bedrijf op gebied van ontwerpen van LNG-opslagtanks”, zegt contractsmanager Foppe Haanstra van VSCE tijdens een bezoek aan de site.

“De vier geselecteerde bedrijven hebben in april 2004 een aanbieding gedaan op basis van een programma van eisen en een referentie-ontwerp. We hebben het werk gegund gekregen hoewel we met onze aanbieding niet de laagste waren. We vermoeden dat we tweede zijn geweest. We weten niet wat ons onderscheid van de andere aanbiedingen omdat we die niet kennen. Tijdens de contractonderhandelingen is wel duidelijk geworden dat we het werk gekregen hebben omdat we technisch gezien de bes- te aanbieding hadden gedaan. De opdracht hebben we op 1 september vorig jaar gekregen.”

Volgens Haanstra doen zij alleen mee aan een prekwalificatie als bekend is dat er maximaal vier partijen geselecteerd worden om een aanbieding te doen. Dat is vanwege de hoge kosten die met prekwalificaties en �design and construct� prijsaanbiedingen gemoeid zijn. Meer partijen uitnodigen verhoogt volgens hem de concurrentie niet. De ervaring leert dat een deel van de aanbiedingen niet aansluit op hetgeen de opdrachtgever heeft gevraagd. “Met een kans van één op vier om het werk gegund te krijgen zijn die hoge kosten nog wel op te brengen”, laat Haanstra weten.

Het epc-contract is afgesloten volgens het FIDIC Silver Book, een van de standaardcontractvormen van de internationale organisatie van advies- en ingenieursbureaus. Het betreft een turnkey contract voor een vaste prijs gedurende de looptijd van het contract van 38 maanden. Er is een bedrag mee gemoeid van 185 miljoen pond. In grote lijnen omvat het de vernieuwbouw van een bestaande aanlegsteiger, nieuw leidingwerk, twee tanks voor gekoelde opslag van vloeibaar lng en een procesgedeelte om het vloeibare gas weer gasvormig te maken voordat het in het gasnetwerk wordt gepompt.

Het ontwerp van de Whesshoe/ VSCE joint venture voorziet in twee ronde, betonnen opslagtanks met elk een capaciteit van 154.000 kubieke meter LNG (maximale inhoud is 165.000 kubieke meter). Ze hebben een uitwendige diameter van 88 meter en een hoogte aan de buitenrand van 40 meter. Het dak is koepelvormig omdat daar de horizontale bovenkant van de 9%nikkelstalen binnentank aan hangt. De grootste hoogte van de tank is bij elkaar 50 meter. Om ervoor te zorgen dat de tanks niet te overheersend in het landschap worden, zijn ze verdiept aangelegd op een uitgegraven maar vlakke grondslag.

De tanks bestaan uit verscheidene schillen. De buitenste wand is van voorgespannen beton. Die is over de volle hoogte 0,7 meter dik. De binnenkant van de opgaande wand en de bodem is bekleed met normaal staal. Dan volgt een dikke samengestelde isolatie. Het vloeibare gas wordt opgeslagen in een roestvaststalen binnentank. LNG wordt bewaard bij een temperatuur van min 163 graden Celsius. Mocht de binnentank lek raken dan zou vloeibaar gas door de isolatie kunnen lekken. Als die koude vloeistof direct in contact zou kunnen komen met het beton van de buitenwand, zou het voorgespannen beton stuk gaan. De laag van 9%nikkelstaal voorkomt dat.

Voor het maken van de betonnen buitenwand van de tank is een glijbekisting toegepast. Doorgaans worden ronde elementen met een klimbekisting gemaakt. Door toepassen van een glijbekisting kan de wand echter veel sneller gemaakt worden: drie weken in plaats van drie maanden. De glijbekisting wordt op de gestorte bodemplaat gezet. Hij wordt op zijn plaats gehouden door draden die in het midden van de tank samenkomen.

Het samenstel lijkt op de spaken van een fietswiel. In een continu proces wordt rondom langs de gehele bekisting wapening aangebracht, beton gestort en de bekisting omhoog gebracht via ingestorte vijzelstaven. De binnenwapening is geschikt voor temperaturen van 163 graden onder nul, de buitenwapening is geschikt voor normale temperaturen. Omhoogbrengen van de bekisting gebeurt met behulp van een speciaal soort vijzels, zogenoemde strandjacks. Laserapparatuur maakt duidelijk of de wand niet afwijkt van de verticaal. Zo nodig kan worden gecorrigeerd door de ringvormige glijbekisting anders te beladen met bijvoorbeeld wapeningsstaal. De ring met de draden naar de glijbekisting wordt in hetzelfde tempo gehesen als de glijbekisting, zodat de spaakdraden horizontaal blijven.

LNG-tankers

De locatie op het terrein van Petroplus bij Milford Haven is bij uitstek geschikt voor de aanlanding van LNG. Het terrein is in gebruik geweest als raffinaderij. Deze is inmiddels niet meer in bedrijf, maar de steigers aan de natuurlijke haven en leidinginfrastructuur op het land zijn nog in gebruik voor aanvoer en opslag van olieproducten. Er is daarom ruimte beschikbaar voor een LNG-terminal. De haven zelf heeft voldoende capaciteit om LNG-carriers te ontvangen. Steiger nummer 1 zal verbouwd worden om de LNG-tankers te ontvangen. Met een diepgang (leeg én geladen) van 10 tot 11 meter en een tijverschil van 5 meter is de waterdiepte voor de steiger van 17 meter (laag laagwater) voldoende. De diepgang van LNG.schepen is relatief gering vanwege het geringe gewicht van vloeibaar aardgas van minder dan 500 kilogram per kubieke meter.

Vastgesteld is dat de bestaande funderingspalen nog voldoen. De meerstoelen zullen echter versterkt moeten worden om LNG-tankers van minimaal 71.000 kubieke meter (55.000 ton metrisch) en maximaal 250.000 kubieke meter gas ( 170.000 ton metrisch) te kunnen ontvangen.

De jetty krijgt drie losarmen voor gas en een retourleiding. Er bestaat een optie voor een vierde losarm. Wordt die door de opdrachtgever afgeroepen dan zou een LNG-tanker in 24 uur gelost kunnen zijn.

Het ontwerp en de werkwijze met de glijkist die VSCE/Whesshoe in Milford Haven hebben toegepast zou naadloos toe te passen zijn in Nederland, laat contractsmanager Haanstra desgevraagd weten. Ook in ons land bestaan plannen voor de aanleg van LNG-terminals. Waar zo�n terminal ook komt, fundering van de tanks zal op palen moeten geschieden. “Het project in Milford Haven geeft aan dat wij alle facetten van de aanleg van LNG-terminals in huis hebben. Komt het in Nederland tot realisatie, dan zullen we zeker meedoen met prekwalificeren”, zegt De Haan.

LNG ontstaat door koelen van aardgas tot een temperatuur van min 162 graden Celcius. Bij het vloeibaar maken wordt het volume van het gas met een factor 600 gereduceerd. Die eigenschap maakt het aantrekkelijk om het aardgas in vloeibare vorm over grote afstanden te transporteren. Het vloeibare gas in LNG-tankers en opslagtanks wordt onder atmosferische druk bewaard. Voordat LNG in het distributienetwerk kan worden ingevoerd moet het weer gasvormig worden gemaakt. Dat gebeurt door het gas in speciale installaties te verwarmen. Aan het aardgas wordt bovendien een geurstof toegevoegd. Om LNG vloeibaar te houden zijn laad- en losleidingen, persleidingen en opslagtanks geïsoleerd uitgevoerd. Bovendien wordt alles dat in aanraking met het vloeibare aardgas komt uitgevoerd in roestvast staal. Dat moet omdat de vloeistof erg corrosief is.

LNG heeft andere eigenschappen dan LPG (liquified petrol gas). LPG kan in vloeibare vorm bewaard worden onder druk. Het is niet mogelijk om aardgas vloeibaar te maken door het onder druk te zetten.

Projectgegevens

Opdrachtgever

Dragon LNG (BG Group, Petroplus, Petronas)

integrated joint venture Volker Stevin Construction Europe / Whesshoe Oil & Gas

Contractvorm

Engineering Procurement and Construction

Ontwerplevensduur

30 jaar, tanks en hoofdinfrastructuur 50 jaar

lumpsum £ 185 miljoen (circa 275 miljoen euro)

6 miljard kubieke meter gas per jaar (fase 1 twee opslagtanks).

Uitvoeringstijd

Inbedrijfname

Vierde kwartaal 2007

Reageer op dit artikel