nieuws

Vijfhonderd asbestlocaties in Twente met hoge prioriteit

bouwbreed

ZWOLLE – Van de duizend asbestlocaties in Twente zijn er vijfhonderd schadelijk voor de volksgezondheid als daar niet wordt ingegrepen.

Dat zegt gedeputeerde Th. Rietkerk van de Overijssel. De provincie wil op 1 maart 2006 starten met de grootschalige asbestsanering. Het project is inmiddels aanbesteed. Het betreft hoofdzakelijk paden en erven die vroeger met asbest verhard zijn.

De meest urgente locaties liggen in de Hof van Twente. Het restant ligt in Oldenzaal, Tubbergen en Borne. Na de aanbesteding kan de provincie zeggen hoeveel deze sanering gaat kosten.

Het Rijk had de provincie al 35 miljoen euro toegezegd voor de asbestsanering van wegen. Mocht het urgentieproject meer kosten, dan zal de provincie voorfinancieren om het daarna weer op het Rijk te verhalen. Het Rijk heeft toegezegd om de meerkosten te vergoeden.

Verder krijgt de provincie 23 miljoen euro om asbest te verwijderen op (toekomstige) bouwlocaties in zeven Overijsselse gemeenten. De provincie maakt een kaart die alle asbestlocaties voor Overijssel in beeld moet brengen, naast de met asbest besmette wegen en paden. Die kaart is maart 2006 klaar.

Reageer op dit artikel