nieuws

Via gebouwschil valt energie te besparen

bouwbreed Premium

roermond – Met de epc-verlaging naar 0,8 in het vooruitzicht doet Nederland erg weinig op isolatiegebied, terwijl onderzoeken laten zien dat daarmee op goedkope, eenvoudige en betrouwbare wijze veel effect is te bereiken. Met een goede gebouwschil is het energiegebruik voor ruimteverwarming (en koeling) zelfs drastisch verder te beperken. Rockwool wil dat via normale projecten aan projectontwikkelaars en bouwers laten zien.

“De komende winter voeren we een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheden van gebouwen met een optimaal geïsoleerde gebouwschil, met als vertrekpunt actuele projecten in Zweden en Denemarken, die vervolgens worden ingebed in de Nederlandse bouwtraditie”, zo laat drs. Agnes Schuurmans, manager marktontwikkeling Nederland van Rockwool Benelux weten.

Uit de studie moeten enkele concrete projecten voortkomen, waarbij niet alleen wordt gedacht aan nieuw te bouwen rijtjeshuizen en appartementengebouwen, maar ook aan de mogelijkheden in de renovatiesector.

Volgens Schuurmans gaat het in principe om �gewone� woningen, ook al wordt het experiment niet geschuwd. Maar om projectontwikkelaars, bouwers en zelfs kopers van woningen niet bij voorbaat af te schrikken, moeten de projecten “zowel een volwaardige, volwassen bouwoplossing bieden, als ook goed verkoopbaar zijn”. Praktisch gesproken wordt eerder uitgegaan van baksteen in de gevel dan van pleisterwerk, ook al zou dat in technisch opzicht misschien een voordeliger oplossing bieden.

In de haalbaarheidsstudie zullen, met een schuin oog naar de (verre) toekomst, overigens ook de voor Nederland meer innovatieve bouwwijzen worden bekeken. Maar in de eerste plaats gaat het om de �normale� Nederlandse woningbouw. “Het lijkt er namelijk steeds meer op”, aldus Schuurmans, “dat in Nederland de fundamentele uitgangspunten en simpele oplossingen over het hoofd worden gezien: een goede gebouwschil als beginpunt van het ontwerp.”

Rockwool wil de projecten opzetten in samenspraak met andere vooraanstaande bedrijven en organisaties in de bouwsector en projectontwikkeling. De partners moeten de bereidheid tonen ook buiten de traditionele systemen en werkwijzen te willen investeren. Wie dat zijn moet de komende maanden duidelijk worden.

Schuurmans benadrukt, dat woningkopers niet zozeer geïnteresseerd zijn in superzuinige woningen, als wel in zeer comfortabele woningen die bovendien niet teveel energie gebruiken. Bij comfort moeten we dan denken aan een prettig binnenklimaat: goed geventileerd zonder tocht en, los van het feit of het zomer of winter is, een constante temperatuur in het gehele huis, ook op zolder.

Projecten in Zweden en Denemarken maken duidelijk dat dit geen utopie is, aldus Schuurmans, maar afhankelijk van het gebruikte bouwsysteem, vrijwel kostenneutraal te realiseren in de hedendaagse bouw.

Reageer op dit artikel