nieuws

Veenendaal laat zien dat zorg voor fietsvoorzieningen loont

bouwbreed Premium

den haag – In de ene plaats liggen de fietspaden er uitstekend bij, in andere is het een puinhoop. Dat beeld komt naar voren uit de meer dan drieduizend klachten die bij de Fietsersbond zijn binnenkomen over de staat van fietsvoorzieningen. Een beeld dat wordt bevestigd door de gemeenten: wel of geen geld reserveren voor zowel aanleg als onderhoud maakt veel verschil.

Over Veenendaal bestaan nauwelijks klachten. De gemeente zegt de ambitie te hebben ervoor te zorgen dat alle wegen, dus ook de fietsvoorzieningen, er keurig bijliggen. “Als we werken aan een fietsroute, denken we als fietser”, licht L. Smolders van de afdeling stadsinrichting de praktisch gerichte werkwijze toe. “Dat betekent oog voor detail, zoals het vermijden van hobbels bij wegdekovergangen. En alle paden zijn geasfalteerd; bij ons zul je geen losliggende tegels aantreffen.”

Hij heeft al heel wat gasten uit binnen- en buitenland rondgeleid, want het fietsbeleid van Veenendaal heeft de aandacht getrokken. Zo werd de prijs Beste Fietsstad van Nederland in de wacht gesleept. Al dertig jaar is het doel inwoners “te verleiden” om met de fiets te gaan door voor goede voorzieningen te zorgen. Een fijnmazig net van verbindingen zorgt ervoor dat iedereen vanaf elke plaats vrijwel rechtstreeks snel naar elke andere plaats in de stad kan fietsen.

Mankementen

Heel anders is het beeld in Den Haag: “Hier is jarenlang niets aan onderhoud gedaan”, verklaart secretaris B. Molenaar van de Haagse afdeling van de Fietsersbond het grote aantal klachten. In de paar maanden dat het landelijke meldpunt in de lucht is, zijn 185 mankementen gemeld. De hofstad staat hiermee aan de top. “De gemeente repareert alleen het hoognodige, zoals een verzakking of een losliggende tegel. Maar meestal is een heel fietspad slecht.”

Alle klachten geeft de landelijke Fietsersbond door aan de wegbeheerders. Volgens de Haagse gemeentewoordvoerder M. van Bruggen zijn de problemen onderkend en zal de komende jaren geld beschikbaar komen om alle fietspaden naar een acceptabel niveau te kunnen tillen. Molenaar is het ermee eens dat dit hard nodig is, maar denkt niet dat het genoeg is om de in lange tijd opgebouwde achterstand weg te werken. “In de jaren negentig is Den Haag een tijd artikel-12-gemeente geweest, tegenwoordig gaat al het geld naar projecten als de Noordelijke Randweg en het Trekvliettracé. De fietser trekt aan het kortste eind.”

Op het provinciehuis in Maastricht wordt een opvallend verschil in klachten over provinciale wegen in Brabant en Limburg verklaard uit de Brabantse voorliefde voor beton, dat lang onderhoudsvrij blijft.

Reageer op dit artikel