nieuws

Tuinders moeten flink betalen voor wateroverlast

bouwbreed Premium

naaldwijk – De tuinders in het Westland zullen flink moeten meebetalen aan de uitvoering van de werken die de komend tien jaar worden uitgevoerd ter bestrijding van wateroverlast. Zij zijn daarvan een belangrijke veroorzaker, zei G.A.A. Verkerk, regiobestuurder rvan het stadsgewest Haaglanden bij de presentatie van het rapport Waterkader Haaglanden.

Hierin zijn de kosten berekend van alle projecten die nodig zijn om de waterhuishouding in Haaglanden, waaronder ook het Westland valt, in 2015 op orde te hebben. Bij elkaar gaat het over een periode van tien jaar om 475 miljoen euro. “We hebben het over het meest verstedelijkte gebied van Nederland”, onderstreepte de bestuurder. “Er is enorm veel verhard oppervlak.”

Vanwege de vele ruimteclaims, kunnen geen grote gebieden worden aangewezen voor waterberging. De oplossing wordt daarom gezocht in een combinatie van ruimte-efficiënte waterberging, verbetering van het slotenstelsel en bemaling.

De tuinders in het Westland zijn, aldus Verkerk, een belangrijke veroorzaker van wateroverlast. De neerslag die in de natste periodes op de kassen komt, belandt direct in het slotenstelsel. Om geld voor de noodzakelijke maatregelen bij elkaar te krijgen, wordt overwogen een speciale heffing in te voeren voor de glastuinbouw.

Een deel van dat geld komt weer terecht bij de tuinders in de vorm van voorzieningen op hun bedrijf die wateroverlast kunnen voorkomen. Momenteel wordt in Maasdijk onder een kas in aanbouw een enorme ondergrondse waterberging gebouwd, waar in tijden van overvloedige neerslag 20.000 kubieke meter tijdelijk kan worden opgeslagen. Dit pilotproject kan in de omgeving zorgen voor een daling van het waterpeil met 15 tot 20 centimeter, weet bestuurder G. Verkerk van Delfland.

Reageer op dit artikel