nieuws

Schilderen en onderhoud is niet meer alleen het aanbrengen van verf

bouwbreed Premium

We moeten oppassen dat niet alles wordt opgehangen aan de grote opdrachtgevers, zoals woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Immers, de particuliere markt bijvoorbeeld onderscheidt zich nog steeds door vele kleine klanten, die een eenmalige schildersbeurt wensen en die een optimaal contact met het uitvoerende schilderbedrijf op prijs stellen. Maar ook hier zijn er volgens Erik Kruiderink ontwikkelingen: het aantal Verenigingen van Eigenaren (VvE) neemt toe. En het lage btw-tarief ondermijnt stapje voor stapje het zwart werken. Verder zal de vergrijzing ertoe leiden dat particuliere klanten gezamenlijk zullen optreden en begrippen als gemak en alles in een hand gaan hanteren.

Jan Hovers, voorzitter van de Regieraad Bouw, hekelde onlangs in de Telegraaf het prijskopen dat te vaak en teveel de doorslag geeft in aanbestedingen. De voorzitter van de Regieraad vindt het teleurstellend dat vooral overheden nog te vaak inzetten op prijs alleen.

In zijn voordracht tijdens het onlangs gehouden openbare congres van Fosag, wees Hovers op de factoren kwaliteit en kennis die in de onderhoudsbranche van minstens even groot belang zijn. Op het congres was �Onderhoud met kennis� het centrale thema. De schilders- en onderhoudsbranche bevindt zich midden in een heroriëntatie op de positie in de keten van het bouwen en onderhouden.

Schilderen en onderhoud is niet meer alleen het aanbrengen van verf. Het gaat om veel meer. Uitbreiding van het aanbod van diensten is een trend en speelt in op de behoefte van de opdrachtgever aan gemak, duidelijkheid en kostenbeheersing. Opdrachtgevers vragen om advies, om een visie over een langere periode. Vertrouwen tussen klant en uitvoerder is daarbij het kernwoord.

We proberen de trends en ontwikkelingen te vertalen naar concreet beleid voor de toekomst. Wat zich uit de analyses tot nu toe aftekent is dat �kennis� een rode draad is die door alles heen loopt. Kennis is de basis van de acties en kennis helpt ons bij het bedenken van oplossingen (innovaties) en strategieën (perspectieven).

Kennis betekent ook onderwijs, opleiden en cursussen. Immers, kennis moet worden overgedragen en verspreid. In onze bedrijfstak gaat het dan uiteraard over vakkennis. Maar ik voorspel, dat het de komende jaren meer en meer over marktkennis, ondernemerschapskennis en relatiebeheer-kennis zal gaan. Weten hoe de opdrachtgever werkt, hoe het bedrijf of de organisatie van de opdrachtgever in elkaar zit en wat dat betekent voor wat de opdrachtgever echt zoekt. Een aspect komt duidelijk naar voren: het zal in de komende periode over competenties van onze mensen gaan (ondernemers en werknemers).

Omgaan met de klant, het vermogen om op de wensen van de klant te reageren, proactief bezig zijn. Het zal duidelijk zijn dat een en ander een vertaling moet krijgen naar de inhoud van de opleidingen en dat het zich moeten uiten in concrete informatie aan de mensen in onze branche. Daar ligt een belangrijke taak voor de organisaties van ondernemers en werknemers. Maar ook is het van belang dat de bedrijfstak snel en actueel kan beschikken over gegevens. Of het nu vergelijkend cijfermateriaal van en over de bedrijven in de branche betreft of dat het gaat over het aanbod van materialen en de beschikbaarheid daarvan, het is allemaal kennis die van belang is voor het goed kunnen inspelen op de vragen van de klant.

Het is de taak van onder andere Fosag om dat te organiseren en de infrastructuur in de branche zo te modelleren, dat dat door de bedrijven wordt gezien als een hulpmiddel en niet als een opgelegde last.

Grootste opdracht van schilderend en onderhoudend Nederland is dan ook om het bewustzijn van aanbieders en vragers op onze markt goed te laten sporen met de maatschappelijke trends en ontwikkelingen.

Ik weet maar al te goed hoe gevaarlijk het is om als organisatie te ver voor de troepen uit te lopen. De kans op een – uiteraard onbedoelde – vervreemding van (een deel van) de eigen achterban is aanwezig. Dit spanningsveld kan alleen maar worden weggenomen door tijdig en goed uit te leggen wat er staat te gebeuren en hoe dat wordt gerealiseerd. De discussies binnen de brancheorganisatie resulteren in een Brancheagenda voor de jaren tot aan 2010.

Kortom, we bevinden ons midden in een boeiende en belangrijke discussie. De inhoud is belangrijk, de timing ook. Het gaat om de positie van onze bedrijven als leveranciers van producten, diensten en vooral ook: kennis.

Mr. E. Kruiderink

Directeur Koninklijke Vereniging Federatie van ondernemers in het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf (Fosag), Gouda

kruiderink@fosag.nl

Vertrouwen is het kernwoord

Reageer op dit artikel