nieuws

Provincie bestudeert samen met Moerdijk industrieplan

bouwbreed Premium

zevenbergen – De provincie Noord-Brabant staat open voor het alternatieve plan dat de gemeente Moerdijk heeft aangedragen voor het industrieterrein Moerdijkse Hoek dat in de oksel van de A16 en A17 zou moeten komen.

De colleges van GS en B en W hebben dinsdagavond in vrijwel voltallige samenstelling overleg gevoerd over de plannen om in Moerdijk meer ruimte te creëren voor zware industrie. Afgesproken is dat een gezamenlijke stuurgroep de komende twee maanden de financiële, technische en kwalitatieve haalbaarheid gaat onderzoeken. “De resultaten zullen nog voor het eind van het jaar bekend worden gemaakt”, kondigt woordvoerder A. Reijnen van de provincie aan.

Zoals bekend moet de gemeente niets hebben van het 600 hectare grote nieuwe bedrijventerrein dat dichtbij het dorp Moerdijk zou moeten komen. In het alternatieve plan wordt uitgegaan van optimalisering van het bestaande industriegebied (goed voor 300 hectare), het uitgeven van kadegebonden kavels langs de insteekhaven Roode Vaart en landaanwinning tegenover het toekomstige slibdepot op de Sassenplaat in het Hollands Diep (goed voor nog eens 70 hectare).

Op het bestaande industrieterrein is gekeken naar grond die nog niet is uitgegeven en andere onbenutte gedeelten die ook bruikbaar zouden zijn. “Bekeken zal moeten worden in hoeverre het gaat om grond die niet al in de behoefteraming is opgenomen”, schetst Reijnen een van de vragen voor de stuurgroep “Verder is de grond deels al in bezit van andere ondernemingen waarvan nog onduidelijk is of ze zullen meewerken.”

Reageer op dit artikel