nieuws

Prijsniveau installaties stijgt weer licht

bouwbreed Premium

rijswijk – De neergaande trend van inschrijvingsprijzen van werktuigbouwkundige en elektrotechnische aannemers is omgebogen in een licht stijgende. Dit blijkt uit cijfers van Deerns Raadgevende Ingenieurs.

Sinds de start van de parlementaire enquête bouwnijverheid zijn de aanbiedingen van E- en W-installateurs gezakt tot ver beneden de directiebegrotingen. Op het dieptepunt was sprake van gunningen voor een prijs tot bijna 30 procent onder begroting. Incidenteel is zelfs 60 procent onder begroting gegund. Ook de algemene economische situatie in Nederland heeft aan deze trend meegewerkt.

Sinds medio 2004 ziet Deerns echter weer een opgaande lijn. Die is voor de W-installateurs iets eerder ingezet dan voor de E-installateurs die tot bijna eind 2004 hebben moeten wachten. Volgens Deerns is dit te danken aan meer rationele aanbiedingen. Steeds minder vaak wordt op of zelfs onder kostprijs ingeschreven. De orderportefeuilles raken beter gevuld waardoor zelfs al bedrijven bedanken voor het doen van een aanbieding.

Leveranciers laten zich daarnaast minder makkelijk onder druk zetten om hogere kortingen te geven. Ook verschuiven sommige installateurs hun focus meer naar onderhoud van technische installaties. Daarmee kunnen zij hun capaciteit beter en meer continu benutten. De dalende prijzen hebben tot gevolg gehad dat er grootschalige saneringen en kostenrationalisaties zijn doorgevoerd in de bedrijfstak. Ook werden buitenlandse werknemers ingezet tegen lagere uurlonen dan hier mogelijk is. Die ontwikkeling heeft zich voortgezet en zal volgens Deerns nog verder voortzetten al was het maar om de concurrentiedruk het hoofd te kunnen bieden.

Volgens het ingenieursbureau blijft het voorlopig nog steeds een voor opdrachtgevers gunstige tijd om werken aan te besteden gezien de lage prijzen. Daar zit echter een gevaar aan. Bij een te lage aanbesteding blijft het risico op kwaliteitsverlies of op fors meerwerk bestaan. Daarom is het volgens Deerns noodzakelijk om aanbestedingsstukken en procedures zeer volledig en nauwgezet uit te voeren. Ook blijft strikte controle en beoordeling van de aanbiedingen en de uitvoering noodzakelijk. De ingenieurs raden daarom aan bij een lage aanbesteding een reserve in te brengen om de risico�s te kunnen compenseren.

De bandbreedte tussen de hoogste en laagste inschrijvingen lijkt ook weer iets kleiner te worden. Bij de W-installateurs was die op enkele uitschieters van meer dan 100 procent verschil in 2004 redelijk stabiel te noemen. Vanaf medio dit jaar zijn de verschillen weer iets groter geworden. Bij de E-installateurs is die bandbreedte veel grilliger.

Reageer op dit artikel