nieuws

Prefab op staal funderen

bouwbreed

Als direct onder het maaiveld een voldoend vaste laag ligt, is voor bouwen een paalfundering niet nodig. Bij zon dragende ondergrond is funderen op staal genoeg. Dat funderen kan op verschillende manieren, die bij de uitvoering meestal relatief veel tijd vergen. Met een prefab fundering gaat het sneller.

AANHEF_SUB:OCTROOI

nummer: 1026235

houder: Prefab Vof, Biddinghuizen

uitvinder: F. Leusink

Een paalfundering is niet nodig als direct onder het maaiveld een vaste laag ligt die het geplande gebouw kan dragen. Na het uitgraven van een bouwput gaat het vormen van een fundering dan meestal op dezelfde manier: het plaatsen van een bouwraam, het maken van een bekisting, het leggen van wapeningstaal, het storten van beton, het laten uitharden van het beton, en het weer verwijderen van de bekisting. “Arbeidsintensief, tijdrovend en daardoor kostbaar”, vindt F. Leusink, die samen met zijn twee zoons de directie vormt van Prefab Vof. Vooral als het gaat om systeembouw, kan het leggen van de fundering meer tijd kosten dan het oprichten van het gebouw zelf. Leusink bedacht een aanpak waarbij bouwvakkers in slechts enkele uren een fundering vormen, door in een bouwput prefab funderingselementen van gewapend beton met elkaar te verbinden.

Bij deze aanpak worden in de bouwput de maten van het betreffende gebouw uitgezet door het plaatsen van speciale markeringselementen op belangrijke punten, bijvoorbeeld op de hoekpunten. Deze markeringselementen hebben een penvormige bovenkant, waarover prefab poeren worden geschoven. De octrooitekst spreekt over �stempelvormige funderingsorganen�, voorzien van bijpassende openingen. De markeringselementen worden onderling verbonden met prefab �balkvormige funderingsorganen�. Deze hebben aan de uiteinden uitsparingen over de halve hoogte, waardoor twee aangrenzende balken een vorm- en krachtsluitende verbinding kunnen krijgen. Vergelijkbaar met een halfhoutse verbinding. Ook zitten aan de uiteinden openingen waar de pennen van de markeringselementen in passen. De ruimte tussen de openingen en de pennen wordt opgevuld met krimpvrije mortel. Afhankelijk van de berekende belastingen komen onder de balken extra poeren, ook weer met wat krimpvrije mortel voor het vormen van een verbinding.

Het bedrijf van Leusink past de naamloze prefab fundering zelf toe. De firma omvat een architectenbureau, een timmerfabriek en een aanneembedrijf, terwijl de betonnen onderdelen buiten de deur worden gemaakt. Het is volgens de uitvinder de bedoeling dat het systeem in de toekomst ook voor andere bouwers beschikbaar komt, maar veel haast zet hij er niet achter.

Reageer op dit artikel