nieuws

Pictogramarmatuur maakt tunnel veiliger

bouwbreed Premium

utrecht – De belangstelling voor tunnelveiligheid stijgt. Dat komt door de groei van het Europese transport, de toenemende belangstelling voor ondergronds bouwen en recente ongelukken in tunnels. Noodverlichtingsspecialist Van Lien uit Barendrecht vindt dat tunnelveiligheid goed gedijt met de pictogramarmaturen die het bedrijf levert onder de merknaam Synfra.

Traditionele voorzieningen voor tunnelveiligheid komen pas in actie nadat een incident heeft plaats gevonden. Een lamp geeft dan bijvoorbeeld aan in welke richting mensen moeten vluchten. Moderne voorzieningen geven al vroegtijdig de vluchtrichting aan en reageren op het gedrag van een vluchtende menigte. In onder meer Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar de invloed van een evacuatie op het gedrag. Uit die studies blijkt dat het aangeven van de vluchtweg vaak verwarring geeft. De lamp in het armatuur met het pictogram gaat pas aan wanneer er iets is gebeurd.

Verwarring geeft ook de deur waardoor een menigte een tunnel kan verlaten. Vaak is niet duidelijk of de deur inderdaad toegang geeft tot een vluchtgang of tot een machinekamer. Ook als de deur de vluchtgang vrijmaakt roept de uitvoering van de gang soms verwarring op. Niet zelden ontbreekt een aanduiding over de functie van de gang en waar die naar toe leidt. Al die tekortkomingen kunnen paniek versterken.

De praktijk leert dat automobilisten vaak gelaten reageren op incidenten in tunnels. Inzittenden blijven doorgaans in hun auto tot de weg weer vrij is, niet in de laatste plaats om te voorkomen dat anderen er met hun bezittingen vandoor gaan. Als het daadwerkelijk tot een evacuatie komt ontstaat er veel stress omdat er maar weinig tijd is overgebleven om uit de tunnel te komen.

Autobestuurders en hun meerijders moeten zich op voorhand kunnen oriënteren op vluchtroutes en op voorzieningen waarmee ze zich kunnen beschermen. Dat kan door permament verlichte pictogrammen die bijvoorbeeld de plaats van een brandblusser wijzen. Een verlicht pictogram dat van twee kanten zichtbaar is geeft de plaats aan waar een genormeerde deur een vluchtgang ontsluit. De bijbehorende verlichting is eveneens genormeerd. Onder meer deze eisen staan in de VRC-richtlijnen voor autotunnels. Richtlijnen voor de veiligheid in spoortunnels zijn nog in ontwikkeling.

Armaturen voor tunnels moeten soms barre omstandigheden weerstaan en met zo weinig mogelijk onderhoud toekunnen. Reparaties zijn doorgaans alleen uit te voeren na het afsluiten van een tunnelbuis. Veiligheidsglas maakt daarom de Synfra-armaturen bestand tegen het mechanisch reinigen van de tunnelwand. De lamp gaat gemiddeld 94.000 uur mee.

Reageer op dit artikel