nieuws

Nieuw onderzoek naar radonstraling in woningen

bouwbreed

den haag – Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt volgend jaar opnieuw de radonconcentratie in woningen. Het gaat om de huizen die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd.

De woningen die dateren van de periode 1985-1993 en daarvoor zijn al eerder onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat de radonconcentratie sinds 1970 met 50 procent is toegenomen, met name door de sterke aandacht voor het afdichten van kieren, oftewel de kierenjacht.

Met de bouwwereld heeft het ministerie van VROM vorig jaar afgesproken de gemiddelde radonconcentratie in 1993, 23 Becquerel (Bq) per kubieke meter, niet te laten toenemen. De afspraken gelden tot en met 2015.

Het nieuwe onderzoek, waarbij in zo�n driehonderd woningen de radonconcentratie en de ventilatie een jaar lang wordt gemeten, moet duidelijk maken of de afspraken over die �standstill� succesvol zijn geweest. De resultaten worden in oktober 2007 bekendgemaakt.

De radonstraling in Nederland behoort overigens tot de laagste ter wereld. Pas bij een waarde van 200 Bq/m3 beveelt de Europese Commissie aan in te grijpen.

Radon is een natuurlijk voorkomend radioactief gas zonder kleur of geur dat vrijkomt uit de bodem. Uit bouwmaterialen die uit de bodem komen, zoals gips, baksteen, cellenbeton en cement, komt het gas dan ook vrij. Nederlandse woningen, met name nieuwbouw, hebben hoofdzakelijk met straling uit bouwmaterialen te maken.

Volgens de Gezondheidsraad sterven er jaarlijks in Nederland tussen 100 en 1200 mensen aan radonstraling.

Reageer op dit artikel