nieuws

Laagfrequent geluid belemmert bouw niet

bouwbreed Premium

hendrik-ido-ambacht – Alle 4700 woningen op nieuwbouwlocatie De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht kunnen worden gebouwd. Dit adviseert een interdepartementaal expertteam in een rapport dat is gemaakt in opdracht van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat.

De Volgerlanden is de grootste nieuwbouwlocatie van de Drechtsteden. Op 20 meter diepte loopt de Sophiaspoortunnel dwars door de wijk. De woningbouw in de buurt van de tunnel werd dit voorjaar uit voorzorg stilgelegd, nadat uit onderzoek van TNO bleek dat laagfrequent geluid uit de spoortunnel mogelijk hinder zou veroorzaken. Het expertteam is door de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat ingesteld om de technische oplossingen waarover TNO rapporteerde te onderzoeken op hun haalbaarheid.

Het expertteam acht voor ruim 4100 woningen geen aanpassingen nodig. Voor 600 woningen bij de Sophiaspoortunnel moet nader worden onderzocht of, en zo ja in welke mate, aanpassingen nodig zijn.

Uit zorgvuldigheid adviseert het expertteam om binnen een zone van 90 meter afstand uit het hart van de tunnelbuizen te wachten met daadwerkelijke bouw tot er praktijkproeven met een rijdende trein zijn gedaan. Dan kunnen de effecten in proefwoningen worden getoetst en kan worden beoordeeld of en in welke mate er maatregelen binnen de zone moeten worden getroffen.

Eventueel kan eerder met de woningbouw binnen de 90 meter worden begonnen in combinatie met constructieve maatregelen aan woningen, stelt het expertteam dat hiervoor een nader voorstel zal doen. Eerder ging TNO uit van een hindergrens voor laagfrequent geluid van 65 meter.

Buiten de 90 meter zal volgens het expertteam geen sprake zijn van hinder. Wel zal een deel van de bewoners de trein kunnen waarnemen, maar het percentage bewoners waarvoor dat geldt zal afnemen naarmate de afstand tot de tunnel groter is.

Niet realistisch

Het adviesbureau M+P, ingeschakeld om het expertteam bij te staan, geeft aan dat het niet-waarneembaar zijn van de trein geen realistisch criterium is en stelt dat in navolging van TNO het geluid van de trein in samenhang met andere geluidsbronnen in de wijk moet worden beoordeeld. Het expertteam geeft voorts aan dat de waarneemcontour kan worden verminderd door de spoorbaan en de tunnel goed en regelmatig te onderhouden en zal een voorstel daarvoor uitwerken.

De beide ministeries schrijven de betrokken gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht in de aanbiedingsbrief dat het advies een verantwoord vertrekpunt is voor de verdere ontwikkeling van De Volgerlanden.

Reageer op dit artikel