nieuws

Klussen

bouwbreed

Voor klussen in en om het huis blijken velen een beroep te kunnen doen op een uitgebreide vriendenschaar. Dit verschijnsel doet zich niet alleen in Nederland voor. In de Frankfurter Rundschau stuitte ik op een bericht over zwartwerk. Het Duitse equivalent van ons woord beunhaas kwam ik in het artikel niet tegen. Het artikel meldt […]

Voor klussen in en om het huis blijken velen een beroep te kunnen doen op een uitgebreide vriendenschaar. Dit verschijnsel doet zich niet alleen in Nederland voor. In de Frankfurter Rundschau stuitte ik op een bericht over zwartwerk. Het Duitse equivalent van ons woord beunhaas kwam ik in het artikel niet tegen. Het artikel meldt een alarmerende omvang van zwartwerk. Gewezen wordt op de schade die wordt toegebracht aan de bedrijven die zich aan de wet houden. Daarbij wordt de bona fide werknemer ook benadeeld: het reguliere werk wordt beperkt in omvang. Werkgevers en werknemers betalen bovendien hogere sociale premies dan nodig, terwijl de belastingdienst veel inkomsten aan zich voorbij ziet gaan. Het verschijnsel staat of valt met de opdrachtgevers. Daarvan zijn er kennelijk voldoende. Baufinanziers BHW liet een onderzoek instellen naar de opvattingen van huishoudens die een bouw- of renovatieklus te vergeven hebben. Welke selectiecriteria hanteren zij en in hoeverre letten zij erop, dat binnen het kader van de wet gewerkt gaat worden, dat waren de vragen. De uitkomsten zijn schokkend. Van iedere twee ondervraagden zou er een zich niet bekommeren of er volgens de spelregels gewerkt wordt. En dit terwijl alleen al aan het gevraagde tarief te zien is, dat er iets niet klopt. 27 Procent van de ondervraagden zou zich van tevoren vergewissen of een aanbieding zuivere koffie betreft. Alleen voor grote klussen zouden opdrachtgevers in de helft van de gevallen zich beter informeren. Dit wil overigens niet zeggen, dat de beslissing om opdracht te geven dan anders zou uitvallen. Beun de Haas heeft ook in Duitsland een schare supporters. Duidelijk is dat evenals in Nederland het zwartwerken niet alleen wijdverbreid is, maar ook door velen nauwelijks als een vergrijp wordt gezien. Bestrijding is dus moeilijk. De Poolse klusjesman maakt ook in Duitsland furore. Het ligt niet voor de hand, dat zoveel mensen ineens Poolse vrienden hebben. De vraag zwartwerk of vriendendienst hoeft hier niet gesteld te worden. Komisch in dit verband is dat de Polen in de bijkluswereld het verwijt krijgen onder de prijs te werken. Kennelijk bestaat in het bijkluswereldje ook een minimumtarief. In Duitsland is evenals in Nederland een vriendendienst fiscaal neutraal mogelijk. Zelfs een beperkte vergoeding wordt aanvaardbaar geacht. De opsporing van zwartwerkers verloopt net als bij ons moeizaam. Alleen integrale controle van een grote groep bouwactiviteiten, overdag en �s avonds, zeven dagen per week zou het nodige kunnen opleveren. Echter in Nederland worden op grote schaal werken waarvoor een bouwvergunning nodig is en die daardoor als zodanig bekend zijn bij overheden uitgevoerd buiten de wettelijke kaders. Daar treedt men nauwelijks tegen op. Dat zal in Duitsland niet anders zijn. De oorzaak van de beunhazerij is identiek. Belastingen en premies leiden tot uurloonkosten die het legaal laten uitvoeren van klussen in de ogen van de potentiële klanten onbetaalbaar maken. Als hiervoor niet een oplossing wordt gevonden zal het verschijnsel onuitroeibaar blijken. Naast de belastingen en premies worden ook arbeidsomstandigheden- en milieuregels overtreden. Er is geen reden om aan te nemen dat in andere landen een andere situatie op het vlak van de beunhazerij bestaat. Internationaal voorkomend is het een verschijnsel dat nationaal moet worden bestreden. Dat kan alleen als de noodzaak tot bestrijden in de bevolking geworteld is. De praktijk wijst uit dat dit niet het geval is. De Duitse enquête onderstreept dit ten overvloede.

Reageer op dit artikel