nieuws

Kabinet wil vastgoeddiensten samenbrengen

bouwbreed Premium

den haag – Het kabinet bekijkt of in de toekomst alle vastgoeddiensten van het Rijk kunnen samengaan in het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf.

Een grootscheeps interdepartementaal onderzoek moet duidelijk maken of een fusie van alle vastgoeddiensten van het Rijk mogelijk is en welke voordelen dit voor de positie van het Rijk op de grondmarkt oplevert.

Uit een brief van minister Zalm (Financiën) aan de Tweede Kamer blijkt dat het kabinet de nodige ambities heeft op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling. Eerder al besloot het kabinet een Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf op te richten dat vanaf januari risicodragend gaat participeren in publiek-private samenwerkingsprojecten.

Vast staat dat de gronden van de Dienst Landelijke Gebieden en Domeinen, die gaan fuseren, worden ingebracht in het ontwikkelingsbedrijf. Daarmee komt al een heel groot deel van de grond (zo�n 152.000 hectare) die het Rijk bezit in één organisatie

Het grote interdepartementale onderzoek moet duidelijk maken of het vastgoed van de Rijksgebouwendienst en de Dienst Gebouwen Werken & Terreinen van het ministerie van Defensie ook in de nieuwe organisatie kunnen opgaan.

Het onderzoek beperkt zich daar echter niet toe. In opdracht van het kabinet gaat de werkgroep die het onderzoek begeleidt bekijken of ook de vastgoeddiensten van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Prorail en Staatsbosbeheer in het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf moeten opgaan. Een woordvoerster van Financiën benadrukt dat het slechts een van de te onderzoeken varianten is.

Het is nog niet duidelijk wat een eventuele fusie van alle vastgoeddiensten van het Rijk zou betekenen voor de Raad voor Vastgoed. Deze raad is in 2001 opgericht om de grip te vergroten op de grondmarkt. Door alle behoeften van de departementen goed in kaart te brengen, moest worden voorkomen dat een departement grond zou afstoten die later voor een ander departement hard nodig is om een project te realiseren.

Bij deze Raad gaat het veelal om advisering en coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende departementen. Het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf gaat zich in eerste instantie uitsluitend richten op grote projecten waarbij hele gebieden betrokken zijn.

Het interdepartementale beleidsonderzoek dient uiterlijk begin volgend jaar te zijn afgerond, zo meldt Zalm aan de Kamer. Voor de zomer wil het kabinet besluiten welke richting het uit wil.

Reageer op dit artikel