nieuws

Graag brede toepassing gedragscode

bouwbreed Premium

De Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) ziet graag dat de gedragscode zo breed mogelijk wordt toegepast in de bouw. De actie van Heijmans in het artikel �Heijmans eist gedragscode van onderaannemer� in Cobouw 19 oktober 2005 (nummer 195) past dan ook in het beleid van de SBIB.De SBIB registreert ondernemingen die een gedragscode hebben ingevoerd […]

De Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) ziet graag dat de gedragscode zo breed mogelijk wordt toegepast in de bouw. De actie van Heijmans in het artikel �Heijmans eist gedragscode van onderaannemer� in Cobouw 19 oktober 2005 (nummer 195) past dan ook in het beleid van de SBIB.De SBIB registreert ondernemingen die een gedragscode hebben ingevoerd conform het SBIB-model en behandelt klachten over overtredingen van deze code. Sinds de oprichting eind 2003 zijn inmiddels circa 1200 bedrijven geregistreerd, welke samen ongeveer 55 procent van de totale omzet van het uitvoerend en ontwikkelend bouwbedrijf voor hun rekening nemen. Uit een onderzoek onder de geregistreerde bedrijven blijkt dat slechts 10 procent van de respondenten het hebben van een bedrijfscode als voorwaarde stelt bij het inschakelen van onderaannemers. Bij het inschakelen van een andere hoofdaannemer is dat 40 procent. Wil men bereiken dat het hebben van een gedragscode in de bouw gemeengoed wordt, dan zal het gebruik van zo�n code ook binnen de sector zelf gestimuleerd moeten worden.

De SBIB roept de geregistreerde bedrijven op om bij samenwerking met andere (onder)aannemers aan te sturen op het gebruik van een gedragscode. Aangezien niet alle specialistische aannemers zich kunnen laten registreren bij de SBIB, kan het hebben van de SBIB-code niet altijd als voorwaarde worden gesteld.

Een alternatief is het vragen naar een verklaring van het bedrijf waarmee wordt samengewerkt waarin staat dat het samenwerkende bedrijf bekend is met de SBIB-code, dat het bedrijf dat respecteert en dat het bedrijf de geregistreerde onderneming niet zal belemmeren volgens de code te werken. Diverse organisaties hebben laten weten zich bij de SBIB te willen aansluiten. Met UNETO-VNI is het inmiddels tot concrete afspraken gekomen, als gevolg waarvan installatiebedrijven zich sinds 1 oktober 2005 kunnen laten registreren bij de SBIB.

Gesprekken met andere organisaties zijn gaande. De SBIB stimuleert overigens niet alleen het gebruik van de code richting onderaannemers en toeleveranciers.

Ook opdrachtgevers moeten zich meer bewust worden van de SBIB, en zouden er bij selectie op opdrachtverlening rekening mee moeten houden of een bedrijf is geregistreerd bij de SBIB. Een groot aantal overheidsopdrachtgevers ontvangt daarover op korte termijn een schrijven van de SBIB. Zo wordt het hebben en het gebruiken van een gedragscode steeds gebruikelijker in de branche, hoopt de SBIB.

Suzanne van Nieuwenhuijzen

Secretaris SBIB, Gouda

secretaris@sbib.nl

Reageer op dit artikel