nieuws

Explosie in Warffum had voorkomen kunnen worden

bouwbreed Premium

warffum – De explosie van een opslagtank met aardgascondensaat op 31 mei bij de NAM in Warffum had niet plaatsgevonden, als acht was geslagen op waarschuwingen van werknemers.

“Er hebben mensen condensaat geroken. Daarvan is melding gemaakt, maar daar is niets mee gedaan. Ook zijn er mensen geweest die hebben gezien dat er werd gelast en die wisten of behoorden te weten dat er condensaat in de tank zat.” Dat zegt R. Treur, voorlichter van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij BV) naar aanleiding van het eindrapport, dat de NAM samen met installatiebedrijf GTI heeft opgesteld.

NAM maakt het rapport nog niet openbaar. “We vinden dat niet passend, zolang het Openbaar Ministerie nog bezig is met onderzoek”, aldus Treur. Het rapport is wel overhandigd aan het Openbaar Ministerie, de nabestaanden van de twee dodelijke slachtoffers en een aantal collega�s.

De NAM brengt daarentegen wel de conclusie van het onderzoek naar buiten. “De explosie is veroorzaakt doordat condensaatdampen uit de tank vermoedelijk tot ontsteking zijn gebracht door laswerkzaamheden aan het leidingwerk.” De onderliggende oorzaken zijn de onduidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen NAM en GTI, wisseling van personeelsleden, complexe werkmethodes en ontoereikende communicatie tussen de productie- en de onderhoudsafdeling.

Bij Warffum wordt aardgas gewonnen. Daarbij komt een mengsel van water en condensaat vrij, een lichte oliefractie, die lijkt op benzine. De tank was voor tweederde daarmee gevuld. De lassers dachten dat de tank leeg was. De meldingen van de geur van condensaat werden afgedaan met “het ruikt hier altijd een beetje”.

De explosie is midden op de 10 meter hoge tank begonnen. Daar zijn puntlassen teruggevonden. “Het is ook mogelijk dat de explosie is veroorzaakt door het neerzetten of verschuiven van de gasflessen”, aldus Treur. De gasflessen zelf zijn niet ontploft. De lassers waren op slag dood en er brak brand uit. Daardoor is de precieze oorzaak van de explosie moeilijk vast te stellen.

De werkzaamheden zijn hervat en de installatie wordt begin 2006 weer in gebruik genomen. De NAM bereidt wijzigingen in de procedures voor en vraagt zijn werknemers om in te grijpen als ze risico� s waarnemen.

Of de nabestaanden en het derde slachtoffer NAM en GTI aansprakelijk hebben gesteld, wil Treur niet meedelen. “We hebben nauw contact met de nabestaanden en ondersteunen hen intensief”, aldus de voorlichter. Het Openbaar Ministerie heeft het eindrapport ontvangen, maar geeft inhoudelijk geen commentaar. “Wij gaan verder met ons eigen onderzoek.”

Reageer op dit artikel