nieuws

Corporaties investeren wel in energiebesparing

bouwbreed Premium

den haag – Woningcorporaties investeren wel degelijk in hoogrendements (HR)-verwarmingsketels. De extra kosten worden voor eigen rekening genomen of in overleg met verhuurders doorberekend in een hogere huurprijs.

Dat zegt Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties in reactie op uitlatingen van F. van Hunsel, directeur van Essent-onderdeel Inhome.

Van Hunsel liet deze week in een landelijke ochtendkrant weten dat woningbouwverenigingen investeringen in energiebesparende maatregelen op de lange baan schuiven omdat de extra kosten niet doorberekend kunnen worden aan huurders. Het zogenoemde besluit servicekosten zou dat tegenhouden.

Van Hunsel pleitte voor opheffing van die belemmering. Ook huurders zouden daar baat bij hebben. Met een HR-ketel bijvoorbeeld kunnen zij immers tot honderd euro op de gasrekening besparen. Enkele woningcorporaties steunen het standpunt van de Inhome-directeur.

Aedes vraagt zich af of hier sprake is van een �branchebreed probleem�. “Ik weet dat twee corporaties en Essent binnenkort met het ministerie van VROM om de tafel gaan zitten”, zegt Aedes-woordvoerder R. Sinnige. Hij constateert bovendien dat woningcorporaties de extra investeringen vaak voor eigen rekening nemen. “En binnen de huurwet zijn prima afspraken te maken met huurders over aanpassing van de huurprijs.”

Ook VROM is van mening dat corporaties in overleg met huurders moet om investeringen in innovaties te verdisconteren.

Reageer op dit artikel