nieuws

CDA en VVD: Pas fiscaal plan zakenauto aan

bouwbreed Premium

den haag – Regeringsfracties CDA en VVD voelen niets voor de het huidige plan van staatssecretaris Wijn voor een nieuwe fiscale behandeling van de auto van de zaak. De twee regeringsfracties vinden dat werknemers volgend jaar zelf bij de Belastingdienst moeten aangeven of ze van plan zijn veel privé te gaan rijden met hun auto van de zaak of bestelwagen. Dit bespaart de werkgevers een enorme papieren rompslomp, aldus VVD en CDA gisteren.

Volgens het plan van het kabinet moeten met ingang van volgend jaar werkgevers gaan bijhouden of hun werknemers meer dan 500 kilometer privé rijden in de auto van de zaak. Is dit het geval, dan worden werkgevers verplicht ongeveer een kwart van de cataloguswaarde van auto bij het loon op te tellen en de fiscale bijtelling via het salaris te verrekenen. In plaats van de fiscus moeten de werkgevers de rittenadministratie van hun werknemers gaan controleren.

Volgens CDA en VVD levert dit voor ondernemingen enorm veel papierwerk op.”Ik zou zeggen; laat een ambtenaar van Wijn stage lopen bij de boekhouder van een klein bedrijf. Dan ziet hij wat voor een administratieve problemen het plan oplevert”, aldus VVD-kamerlid I. Dezentje Hamming. Ze vreest ook dat de werknemers die amper privé rijden met hun bestelwagen, “bouwvakkers en dergelijke”, geconfronteerd worden met een “forse verrekening” via hun salaris.

Met de nieuwe fiscale behandeling van de auto van de zaak wil het kabinet fraude bestrijden. Het kabinet denkt dat dit uiteindelijk zo�n 100 miljoen euro oplevert. Dit bedrag wordt ingezet om het grijze kenteken in stand te houden, waarmee het kabinet tegemoetkomt aan de wens van de coalitiefracties in de Tweede Kamer.

Belastingplan

De nieuwe fiscale behandeling van de auto van de zaak maakt deel uit van het belastingplan van Wijn. De Tweede Kamer spreekt naar verwachting in tweede helft van november over dit plan.

Staatssecretaris Wijn zou naar verluidt wel openstaan voor een aanpassing om de �scherpe kantjes�uit zijn plan voor de auto van de zaak te halen. Het gaat dan met name om het risico dat werkgevers dragen als een werknemer toch meer dan 500 kilometer per jaar privé heeft gereden in de auto van de zaak. Zegslieden wijzen erop dat in de nieuwe regeling een rit van huis naar het werk in een bestelbus niet als privégebruik wordt aangemerkt. Ook als iemand in een bestelbus collega�s ophaalt, geldt dat volgens de nieuwe opzet als zakelijk gebruik.

Reageer op dit artikel