nieuws

Bouwsector weer buitenspel bij ARW

bouwbreed Premium

den haag – Het Rijk heeft de bouwsector weer genegeerd bij het maken van het Aanbestedingsreglement Werken 2005. De vier bouwministeries gaan vanaf 1 december met de nieuwe regels werken, maar de gemeenten twijfelen nog. Nieuw zijn de bepalingen over raamcontracten, concurrentiegerichte dialoog, elektronische bestekken en verplichte uitsluiting. Bouwend Nederland is gefrustreerd.

Het Rijk heeft de bouwsector vorig jaar bij het opstellen van het ARW 2004 ook uitgesloten, maar dat was verklaarbaar in de nasleep van de bouwfraudeaffaire. Toen reageerde Bouwend Nederland knarsetandend, maar wilde niet te hoog van de toren blazen.

Nu vindt woordvoerder P. Wouters het onbegrijpelijk dat de sector in een zeer laat stadium is betrokken bij zo�n belangrijk document: “De frustratie is minstens zo groot als vorig jaar. We hebben in september slechts twee weken gekregen om te reageren en van die punten is nauwelijks iets overgenomen. In het voorwoord van de minister wordt gesuggereerd dat opdrachtnemers uitgebreid zijn geconsulteerd, maar dat is gewoon niet waar.”

De werkgroep die het ARW heeft herschreven bestond alleen uit opdrachtgevers. Het gaat daarbij om de vier bouwministeries (VROM, Verkeer, Defensie en Landbouw), provincies, gemeenten en waterschappen.

Slechts drie van de 56 aangedragen punten van Bouwend Nederland zijn overgenomen in de definitieve tekst. Bouwend Nederland heeft de indruk dat de opdrachtgever wel erg naar zich heeft toegeschreven en te dicht bij de tekst van de Europese richtlijn is gebleven.

Aanbestedingsexpert D. van Werven van Bouwend Nederland voorspelt daardoor veel vragen bij de minder ervaren opdrachtgevers en meer rechtszaken. “Zo zijn er tien procedures mogelijk voor opdrachten onder het drempelbedrag van 5,9 miljoen euro. Daar zitten gemeenten helemaal niet op te wachten”, verzucht Van Werven. “In een vroeg stadium zijn fundamentele keuzes gemaakt over de inrichting en daar hadden we graag over meegepraat.” Hij maakt zich ook zorgen over de aandacht die het veilen krijgt. “Dat staat uitvoerig in iedere procedure beschreven. Een prima methode, maar lang niet geschikt voor alle aanbestedingen. De opdrachtgever moet beseffen dat een veiling de aanbesteding degradeert tot voorselectie. Een aannemer zal echt het achterste van zijn tong niet laten zien als de prijs bij een veiling nog verder moet zakken.” Volgens de expert heeft de Europese Commissie bepaald dat alleen nauwkeurig beschreven werken voor veiling in aanmerking komen. “Dan maak ik me toch ongerust als Rijkswaterstaat overweegt design&constructcontracten te veilen.”

Ondanks het feit dat het document 321 pagina�s dik is, ontbreken er volgens de aanbestedingsexpert allerlei passages en verduidelijkingen. “Iets concreter uitwerken van formuleringen had veel vragen kunnen voorkomen. Zaken waarover de rechter nu in een later stadium moeten oordelen.” Bijvoorbeeld hoe een opdrachtgever moet �shortlisten�. Daarbij wordt loting geïntroduceerd om het aantal inschrijvers te beperken, maar is niets terug te vinden over een normale manier van selecteren.

De sector staat echter voor het blok en zal vanaf december met het document moeten werken omdat de ministeries dat voorschrijven. De gemeenten twijfelen nog en hakken volgende week een knoop door. Pas in 2007 met het nieuwe aanbestedingsreglement kunnen zij worden verplicht.

Reageer op dit artikel