nieuws

Alleen welvaart kan volksverhuizing stoppen

bouwbreed Premium

den haag – Sinds de toetreding van onder meer de voormalige Oostbloklanden begint grensoverschrijdend werken hoe langer hoe meer de vorm van een volksverhuizing aan te nemen. Zo worden Polen en Roemenië al overspoeld door bouwvakkers uit de Oekraïne en Wit-Rusland.

AANHEF_SUB:beschouwing

De ene Europese markt kent zo zijn zegeningen. Maar aan de andere kant zijn er ook negatieve punten. Eén daarvan is de toestroom van arbeid uit goedkope landen die in het rijke Westen reguliere arbeid dreigen te verdringen. Dat zal zo blijven zolang de Europese economische markt nog grote verschillen in welvaart tussen de landen te zien geeft.

De arbeidsmarkt dreigt daardoor verstoord te worden. Geen wonder derhalve dat met name de vakbonden problemen hebben. Maar de werkgevers, en dan vooral diegenen die in het burgerwerk zitten, zijn er evenmin blij mee. Het kost hen domweg werk omdat de Oost-Europeanen tegen tarieven kunnen werken waar een Nederlands bedrijf het absoluut niet voor kan.

Oneerlijke concurrentie en dumping zijn dan ook de termen die op dit gebied maar al te vaak worden gehoord. Toch lijkt er licht aan de horizon te komen. Zo is FIEC-voorzitter Wilhelm Küchler wat optimistischer geworden dankzij het Europese Parlement. Dat begint volgens hem in te zien dat vrij verkeer van personen en diensten heel leuk is voor de Europese economie, maar dat de bouw een toch wat andere tak van sport is met zijn eigen dynamiek en problemen.

Onder meer wil het Europees Parlement daarom dat het gastland de bevoegdheden krijgt over de toepassing van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. Ook moet de administratieve samenwerking tussen de landen worden verbeterd.

Nog belangrijker is echter dat de nieuw toegetreden landen inmiddels dezelfde problemen gaan voelen als de landen in het Westen. De arbeidsmarkten in die landen krijgen hoe langer hoe meer arbeiders uit de landen nog verder naar het Oosten.

Waar Polen in vooral Duitsland, Nederland en België aan de slag gaan en Roemenen in Oostenrijk, komen nog goedkopere Wit-Russen en Oekraïners naar die landen toe.

Er is echter ook een verschil. In de voormalige Oostbloklanden nemen de bouwactiviteiten snel toe mede als gevolg van de cofinanciering van de EU. In Polen dienen de eerste tekorten aan bouwvakkers zich al aan evenals in Roemenië. In de Baltische Staten is er daarnaast zelfs nog een gebrek aan bouwbedrijven. Het enige land dat daarvan profiteert is nu nog Finland.

Kortom, de bouwmarkt vertoont trekjes van een langzaam volwassen Europese markt. Dat neemt echter niet weg dat de volksverhuizing van Oost naar West voorlopig door blijft gaan. Alleen een stijging van de welvaart in die landen kan dat tot staan brengen. Daarvoor dienen dan al die investeringen in met name infrastructuur in die landen.

Reageer op dit artikel