nieuws

Aedes: Commissie-Leemhuis wil te veel wetgeving

bouwbreed Premium

den haag – Aedes is tegen het vastleggen van huurdersrechten in wetgeving.

Hiermee reageert de corporatiekoepel op het advies van de commissie-Leemhuis om het informatie-, advies-, initiatief- en overlegrecht te laten opnemen in de huidige Overlegwet. “De commissie grijpt te veel terug op alles dichttimmeren in wet en Haagse regelgeving. Van nog meer regels gaat het land niet beter functioneren”, aldus Aedes-directeur P. Boerenfijn.

Hij vindt dat met meer wetgeving voorbij wordt gegaan aan de verantwoordelijkheid van corporaties. “Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen met een eigen verantwoordelijkheid en daar willen we ook rechtstreeks op worden aangesproken.”

Positief vindt Aedes wel, zoals al direct na het uitkomen van het advies gemeld, dat huurders van commerciële verhuurders dezelfde rechten krijgen als huurders bij corporaties. Dat daar geen instemmingsrecht bijhoort, vindt Aedes een goede zaak. “Dat zou ook niet passen bij de verantwoordelijkheid voor de onderneming van het corporatiebestuur en de Raad van Commissarissen”, meent Boerenfijn.

Voorts wil Aedes samen met de Woonbond een modelcontract maken om daarmee de posities van huurders en verhuurders van geliberaliseerde woningen veilig te stellen. Hiermee komt Aedes tegemoet aan het advies van de commissie-Leemhuis om tussen huurders en verhuurders in het geliberaliseerde gebied meerjarige afspraken te maken over huurverhogingen.

Reageer op dit artikel