nieuws

Werkgoed: Veiligheid in bouw groeit

bouwbreed

harderwijk – Er zijn duidelijke resultaten behaald om de bouw veiliger te maken. Dat werd vrijdag duidelijk op de slotmanifestatie van het convenant Werkgoed op het terrein van infraopleider SBW in Harderwijk. Managers, beslissers en opleiders uit de bouw kregen in workshops de laatste ontwikkelingen te horen.

Louis Groen is projectleider van het Werkgoed-convenant. Hij is behoorlijk tevreden over de resultaten die behaald zijn met de gezamenlijke aanpak om de bouw veiliger te maken. “De resultaten van drie jaar Werkgoed zijn onder te verdelen in drie onderwerpen. Minder blootstelling aan kwartsstof, minder werkkdruk en minder fysieke belasting,” legt hij uit.

Groen vertelt dat het nu mogelijk is om, met behulp van acht door TNO Bouw (her)ontwikkelde gereedschappen, te werken binnen de voor het bedrijfsleven afgesproken norm voor kwartsstof. “Met onder andere een aangepaste sleuvenzaag en een haakse slijper is het nu mogelijk om minder dan 0,075 milligram stof per vierkante meter te produceren.

Verder is er veel winst geboekt door een betere afzuiging en door op sloopwerken de omgeving nat te houden.”

Voor wat betreft de werkdruk, die door 33 procent van de uitvoerders als te hoog wordt ervaren, bevelen de in het convenant deelnemende partijen aan het werk vooral beter te organiseren en de communicatie tussen werkvoorbereiders en uitvoerders te verbeteren. “De winst is enorm als uitvoerders al in het allervroegste stadium bij de planontwikkeling worden betrokken. Dat kan gemakkelijk aangezien veel bouwbedrijven zowel ontwikkelaars als uitvoerders in huis hebben.”

Leermiddelen

De resultaten die met het convenant van werkgevers, werknemers en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn behaald op het gebied van fysieke belasting van bouwvakkers zijn volgens Groen vooral te zien in de verschillende opleidingstrajecten. “Natuurlijk gaat het ook om het gebruik van goede hulpmiddelen in de bouw. Maar ik wil ook eens benadrukken dat we door het inzetten van moderne leermiddelen als cd-roms en dvd�s ook ieder jaar een grote groep nieuwe werknemers in de bouw bereiken. Die leermiddelen verspreiden we onder alle 13.000 leermeesters en 6.000 leerlingen in de bouw.” Juist die moderne middelen zijn nodig om de jongste groep bouwvakkers te bereiken, weet Groen. “Jonge jongens willen best veiligheidsschoenen aan, maar die moeten er wel een beetje knap uitzien. Nike-achtig.”

Nu het convenant Werkgoed ten einde is, is het volgens Groen noodzakelijk dat de bereikte resultaten doorwerken in de reguliere structuren. “We moeten ervoor zorgen dat de ontwikkelde technieken en gereedschappen ook daadwerkelijk op de markt gebracht worden. Dat is de volgende klus”, aldus de projectleider.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels