nieuws

Vrees uitdroging beek door zandwinning

bouwbreed

maastricht – De Limburgse CDA-statenfractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de zilverzandwinning in Heerlen voor de Rode Beek. Deze beek wordt met uitdroging bedreigd. Met name de diepe winning van zilverzand kan ertoe leiden dat de beek droog komt te staan. Hoewel het zilverzand bij Sigrano op verschillende diepten gewonnen wordt is het […]

maastricht – De Limburgse CDA-statenfractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de zilverzandwinning in Heerlen voor de Rode Beek. Deze beek wordt met uitdroging bedreigd. Met name de diepe winning van zilverzand kan ertoe leiden dat de beek droog komt te staan. Hoewel het zilverzand bij Sigrano op verschillende diepten gewonnen wordt is het zilverzand, dat vrij diep zit van de hoogste kwaliteit en daarom commercieel het meest interessant.

De Provincie Limburg heeft kort geleden een vergunning verleend aan Sigrano, juist om het mogelijk te maken dit diep gelegen zilverzand af te graven.

Nu doet zich de paradoxale situatie voor dat de provincie enerzijds vergunning verleent aan een bedrijf voor afgraving. Anderzijds verleent zowel de provincie als Brussel subsidies aan gemeenten om de Rode Beek weer te laten meanderen en de gebieden er omheen te laten vernatten.

Het CDA wil van Gedeputeerde Staten weten of Europese subsidieverleners hun subsidies intrekken voor het project Rode Beek als blijkt dat de vergunning van Sigrano haaks staat op het beleid van de Europese Unie.

Reageer op dit artikel