nieuws

Vervolg op campagne 1-op-6 gewenst

bouwbreed Premium

Manifestaties die de bouw in een positief daglicht zetten: daar hebben zowel werkgevers als werknemers in onze bedrijfstak baat bij. De campagne �1-op-6� is daar een prachtig voorbeeld van. Doel was medewerkers op de bouwplaats ervan bewust te maken dat ze het gevaar lopen om te vallen. Vallen is een van de grote problemen in […]

Manifestaties die de bouw in een positief daglicht zetten: daar hebben zowel werkgevers als werknemers in onze bedrijfstak baat bij.

De campagne �1-op-6� is daar een prachtig voorbeeld van. Doel was medewerkers op de bouwplaats ervan bewust te maken dat ze het gevaar lopen om te vallen.

Vallen is een van de grote problemen in onze bouwbedrijfstak. Vandaar dat alle cao-partijen in de bouw daar iets tegen wilden doen. En met succes. Want op de resultaten van 1-op-6 mogen we zonder meer trots zijn. Velen kenden de campagne, zo blijkt uit het onderzoek dat gedurende de gehele looptijd is gehouden. Bijna iedereen waardeerde 1-op-6. Zo�n 60 procent van de werkgevers was van mening dat de campagne een positieve bijdrage aan het beeld van de bedrijfstak leverde. En meer dan 40 procent van de werknemers zei veiliger te zijn gaan werken.

De commissie-Valgevaar van cao-partijen begeleidde 1-op-6. Als afsluiting van haar werk is de afgelopen weken onderzocht wat er over is van al die mooie resultaten. En dat blijkt niet weinig. Het bewustzijn werkt nog verder door. Bijna 60 procent van de werknemers zegt nu zijn houding te hebben aangepast. Denk niet dat hun werkgevers daar anders over denken: zowaar driekwart van de werkgevers zegt dat de campagne een blijvend effect heeft gehad.

1-op-6 was niet zomaar een campagne. Er werden duidelijke doelen gesteld. Meer mensen moesten zich bewust worden van valgevaar. Er werd gemeten of de middelen die gebruikt werden invloed hadden. Sprak het televisieprogramma �Voor dag en bouw� met Rita aan? Luisterden mensen naar �Evers staat op in de Bouw�? Luisterde en waardeerde men de smartlap �Als je valt �� van Ronnie en Tonnie?

De onderzoekgegevens werden overigens ook gebruikt om het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zo leverde het onderzoek bijvoorbeeld kennis op over hoe laat bouwplaatsmedewerkers precies opstaan en de deur uitgaan. En daardoor was het mogelijk het juiste tijdstip en de lengte van het televisieprogramma te bepalen.

Maar opgepast: mensen vervallen al snel weer in oude fouten. Daarom is in het laatste onderzoek ook gevraagd hoe de campagne op langere termijn een gunstig effect kan hebben. Het antwoord is eenduidig: zowel werkgevers als werknemers zijn er unaniem van overtuigd dat deze boodschappen voortdurend moeten worden herhaald.

Heel simpel dus. De bedrijfstak heeft in het O&O-fonds geld voor dit soort activiteiten. Het wachten is nu op werkgevers of werknemers in de bouwsector die met een goed idee komen. Dat lijkt me een mooie uitdaging.

Frans Kokke is sectorbestuurder FNV Bouw en lid van de commissie-Valgevaar in

Frans.Kokke@fnvbouw.nl

Reageer op dit artikel