nieuws

Tilburg: Peijs moet ons niet dwingen te kiezen

bouwbreed Premium

den haag – De gemeente Tilburg heeft voor de aanpak van het Wilhelminakanaal én de afbouw van de noordwestelijke rondweg om de stad zijn laatste hoop gevestigd op de Tweede Kamer.

De Kamer zal minister Peijs (verkeer en waterstaat) donderdag in een overleg tot andere gedachten moeten dwingen om het volle pond uit te trekken voor een noodzakelijke verruiming van het Wilhelminakanaal (voor de eerste fase 52 miljoen euro) en de versnelde afbouw van de zogeheten noordwest-tangent (40 miljoen). “Deze bijdragen zijn beloofd door het ministerie. Dan kunnen beide projecten, inclusief gemeente- en provinciegeld, worden uitgevoerd”, aldus gemeentelijk projectleider M. van der Meer.

Peijs heeft Tilburg echter te verstaan gegeven te kiezen tussen de projecten, omdat er niet genoeg geld is. “Dat is kiezen uit twee kwaden. De wethouder heeft ooit gezegd: kiezen tussen een amputatie van de linker- of de rechterarm”, weet Van der Meer. De gemeente heeft toen schoorvoetend toegegeven dat de prioriteit bij de noordwest-tangent ligt, die deels al is aangelegd. Door het ministerie zou zijn gedreigd helemaal geen geld meer uit te trekken, als de gemeente niet zou kiezen tussen de twee projecten.

Peijs kwam afgelopen juni dan ook met het persbericht naar buiten dat Rijk, gemeente en provincie overeenstemming hadden bereikt over een bedrag van 12,4 miljoen voor het kanaal en 34,6 miljoen voor de tangent. Het kanaal, een rijkskanaal, wordt dan wel volgens de meest sobere variant uitgebaggerd. Daarnaast worden met dat geld de oevers gerenoveerd. Volgens een kosten-batenanalyse van het ministerie is deze zogeheten nulplus-variant ook nog eens de meest rendabele oplossing. De Tilburgse gemeenteraad nam echter geen genoegen met deze – weliswaar gedwongen – keuze en riep de wethouder op het matje.

Ook de Tweede Kamer gaf toen aan het een vreemde gang van zaken te vinden. De minister had de projecten niet aan elkaar mogen koppelen en tegen elkaar mogen uitspelen. De Kamer had in december vorig jaar nota bene de motie-Van der Staaij aangenomen, waarin de minister werd opgedragen de door Tilburg zo gewenste verruiming voor 2007 uit te voeren. Van der Meer: “De minister voert de motie gewoon niet uit. Ze vindt de investering van 52 miljoen voor het kanaal onrendabel.” Tilburg is vooral boos dat het een keuze moest maken, terwijl Den Bosch en Eindhoven bij soortgelijke projecten niet hoefden te kiezen.

Volgens Van der Meer is er een meerderheid van zeker CDA en PvdA in de Kamer die Peijs donderdag zal terugfluiten. “Het wordt hoog tijd dat de discussie over het kanaal wordt afgerond. En die duurt al meer dan 25 jaar.”

Reageer op dit artikel