nieuws

Staatssecretaris: Bouwen in zee serieuze optie

bouwbreed Premium

den haag – Staatssecretaris Schultz van Haegen (water) wil de discussie over bouwen in zee openbreken. “Het veiligheidsniveau langs de kust is veel beter dan langs de rivieren en daar wil ik buitendijks bouwen toestaan.” Duinen en jaarlijkse zandsuppleties blijken bovendien de beste bescherming te bieden tegen hoog water.

Landaanwinning kan op een luisterend oor van de staatssecretaris rekenen. “Wat is er nu Nederlandser dan land inpolderen?” Daarbij doelt ze op zowel bouwen in zee, in winterbedden als nieuwe eilanden creëren in het IJsselmeer. Het plan Geluk ligt bovenin een la op haar werkkamer, ondanks het feit dat er in de begroting nauwelijks over wordt gerept. “Juist zo�n plan waarin veel ruimte is voor zand en natuur is aantrekkelijk. Het is bovendien nog financieel haalbaar ook.”

Schultz ziet ook wel wat in een luchthaven in zee. “Voor de periode na 2030 vind ik dat een serieuze optie. Een apart eiland is momenteel niet veilig en veel te duur, maar er zijn ook andere uitwerkingen te bedenken.”

Zwakke schakels

De bewindsvrouw trekt vervroegd 96 miljoen euro uit voor de aanpak van de zwakke plekken in de kust. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om al voor 2012 met de daadwerkelijke aanpak van zwakke schakels te komen. Tot 2020 heeft het ministerie 742 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak van in totaal tien zwakke plekken in de kust.

De betrokken provincies maken nu de plannen voor de versterking van de kust die volgend jaar aan het Rijk worden voorgelegd. “De plannen worden in 2007 verder uitgewerkt waarna de eerste regio�s aan de slag kunnen.” Volgend jaar moet duidelijk worden welke plekken het eerste worden aangepakt.

In de toelichting op de begroting laat Schultz weten dat ze de komende tijd volop aan de gang gaat met het toekomstige waterbeleid. Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre het Rijk bescherming kan en wil bieden tegen overstromingen. Voor het eerst sinds de jaren vijftig wordt op dit moment in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van overstromingen van de dijkringen.

Veiligheidsnormen

Op basis van dit onderzoek wil Schultz volgend jaar bekijken of Nederland meer moet gaan variëren met de veiligheidsnormen, zodat wellicht voor dichtbevolkte gebieden een striktere veiligheidsnorm gaat gelden dan voor dunner bevolkte gebieden. “Een weiland hoeft toch niet hetzelfde beschermingsniveau te hebben als een stad.”

Schultz verklaart nog eens dat gezien de schaarse ruimte in Nederland wat haar betreft de deur naar bebouwing aan de rand van de rivieren en in buitendijkse gebieden van meren en delta�s opengaat. “Zij het onder strikte voorwaarden en op eigen risico”, aldus de staatssecretaris. Ze denk dat goede waarschuwingssystemen en innovatieve bouwvormen buitendijks wonen mogelijk kunnen maken. Daarbij wordt ook gekeken naar de introductie van een hoogwaterschadeverzekering.

Reageer op dit artikel