nieuws

Slimme pijpleiding beperkt CO2-uitstoot

bouwbreed Premium

rhoon – Met een wijdvertakt buizennetwerk wordt vanaf morgen CO2 uit de Botlek gedistribueerd onder ruim vierhonderd glastuinders in Zuid-Holland. Volker Wessels schoof ontwerp, engineering, vergunningtraject en uitvoering handig in elkaar en realiseerde in 9 maanden tijd een idee waarover al tien jaar werd gedroomd.

Tot nu toe stoken veel tuinders ook �s zomers hun verwarmingsketel en leiden de rookgassen door de kassen. De warmte hebben ze niet nodig en verdwijnt de lucht in; het is de tuinders louter te doen om het CO2, dat de groei van hun gewassen bevordert. Tegelijkertijd worden tonnen van het broeikasgas uitgestoten door de industrie in het Rotterdamse havengebied.

“Het idee om die CO2 vanuit de Botlek te brengen naar de tuinders in het Westland en rond Berkel en Rodenrijs is niet van vandaag of gisteren”, verduidelijkt ir. Jan Uilenreef. Hij is projectmanager bij Visser & Smit Hanab, het bedrijf dat in negen maanden tijd 150 kilometer leiding in de grond legde. “Het idee is meer dan tien jaar oud, maar liep lange tijd vast op procedures, politieke obstakels en tevergeefse pogingen om alle partijen op een lijn te krijgen.”

Volgens Uilenreef kwam er pas vaart in toen Volker Wessels drie jaar terug een oude oliepijpleiding tussen Rotterdam en Amsterdam overnam van het Rijk. Vooral de toenmalige Amsterdamse wethouder Joop den Uyl had zich destijds sterk gemaakt voor aanleg van die leiding.

Deze �pijp van Joop� vormt nu de ruggengraat van het CO2-distributiesysteem van Ocap, zoals het samenwerkingsverband is gedoopt van Volker Wessels en gassenfabrikant Hoek Loos. De leiding was al twintig jaar ongebruikt en werd eerst met �intelligent pigs� geïnspecteerd. Waar nodig zijn nieuwe stukken ingezet. Ook alle kleppen en afsluiters zijn gereviseerd.

De 26 duims stalen pijpleiding is niet alleen de hoofdtransportleiding voor de CO2, maar vormt ook een groot buffervat voor het gas. �s Nachts bouwen compressoren een druk op van 22 bar, die door het gebruik in de loop van de dag geleidelijk terugloopt tot 11 bar. Via dunnere stalen en kunststof aftakleidingen wordt het gas de tuindersgebieden in geleid. Om hinder te voorkomen en de bedrijvigheid in de glastuinbouwgebieden niet te verstoren, heeft Visser & Smit Hanab grote delen van het tracé uitgevoerd als gestuurde boring.

De CO2 is afkomstig van een waterstoffabriek van Shell bij Rozenburg die als afval heel zuivere kooldioxide produceert. Shell en Ocap bewaken dat het gas schoon en droog de leiding in komt. Dat laatste is volgens Uilenreef vooral belangrijk omdat CO2 en water samen een soort Cola vormen; het is heel agressief voor de stalen buiswanden.

De hele exercitie bespaart uiteindelijk 170 kiloton broeikasgas per jaar, de hoeveelheid die de tuinders tot nu toe jaarlijks zelf produceerden met hun ketels en waarvoor ze 95 miljoen kuub aardgas verstookten; ongeveer evenveel als het verbruik van 100.000 Vinex-woningen. Dat is volgens Uilenreef de grootste besparing die Nederland in één klap maakt in het kader van de Kyoto-afspraken. Koningin Beatrix stelt morgen officieel het netwerk in gebruik. Op termijn kunnen ook de tuinders rondom Aalsmeer op het systeem worden aangesloten. De �Pijp van Joop� kruist namelijk ook hun gebied.

Reageer op dit artikel