nieuws

Slibspecialist Kurstjens weet van geen ophouden

bouwbreed

hedel – Milieutechnisch bedrijf Kurstjens BV uit Hedel houdt zich prima staande tegenover grotere concurrenten. De oprichter van het familiebedrijf, J. Kurstjens, zegt dat te danken aan het grote aantal innovaties binnen zijn onderneming.

Kurstjens begon zijn zaak veertig jaar geleden als eenmansbedrijfje. Tegenwoordig werken er vijftien mensen. Kurstjens werkt nog iedere dag in zijn bedrijf samen met zijn vrouw. Inmiddels zijn ook hun twee zoons binnen de onderneming actief. “We willen niet groter worden”, vertelt hij. “En onze zoons zijn het daarmee eens. �Als het goed is, is het goed�, zeggen ze.”

Als jongeman was Kurstjens bulldozermachinist bij een loonbedrijf. “Op een gegeven moment dacht ik, dat kan ik zelf ook”, vertelt hij glimlachend. Hij begon voor zichzelf met geld dat hij had geleend van een oom. Kurstjens werkte de eerste jaren vooral in de agrarische sector. Hij nam klussen aan zoals het egaliseren van landbouwgrond. Later werd hij ingehuurd voor rioleringswerkzaamheden en bij de aanleg van persleidingen. “Ik heb tientallen kilometers persleidingen gelegd. Zo ben ik van lieverlee in de gww terecht gekomen.”

Kort nadat Kurstjens voor zichzelf was begonnen, nam hij zijn eerste medewerker aan. “Geert van Erp. Hij was toen 17 jaar en kwam op zijn brommertje naar het werk. Hij is nog steeds bij ons in dienst als machinist. Hij kent het bedrijf van haver tot gort. Een geweldige werker, die ik helemaal zelfstandig zijn gang kon laten gaan, zodat ik zelf andere dingen kon doen. Er zijn trouwens nog een paar mensen die al tientallen jaren voor ons werken.” De meeste steun kreeg Kurstjens van zijn vrouw die sinds jaar en dag de bedrijfsadministratie voor haar rekening neemt. Hierdoor kon haar man zich volledig toeleggen op de verdere uitbouw van de onderneming.

Succes bleef niet uit. Tegenwoordig is Kurstjens BV een gecertificeerd modern bedrijf. Het wordt gerund door de twee zonen Arrion en Leo. De oprichter en zijn vrouw zijn nog steeds actief en nauw betrokken bij de uitvoering en ontwikkelingen binnen de onderneming.

Door de jaren heen ontwikkelde Kurstjens zich van een grondverzetbedrijf tot een milieutechnische firma. Het heeft zich gespecialiseerd in kleinschalig baggerwerk, mobiele slibontwatering en mobiele grondreiniging. De onderneming werkt in binnen en buitenland.

Het gaat daarbij onder meer om het uitbaggeren van waterlopen, vijvers en slibbekkens, het ontwateren van zuiveringsslib, drinkwaterslib en baggerspecie. Verder staat onder meer het reinigen van vervuilde grond en baggerspecie op het programma. Om het werk adequaat te kunnen verrichten beschikt het bedrijf over een machine- en wagenpark met baggerboten, zeefbandpersen, centrifuges en een grondreinigingsinstallatie.

De oprichter, inmiddels 68 jaar, denkt er niet over om het rustig aan te gaan doen. “Ik kan mijn handen niet stilhouden. Ik ben nog steeds bezig met het ontwikkelen van allerlei machines.” Kurstjens is dan ook niet alleen een succesvol bedrijfsleider. Hij maakte furore met het ontwikkelen van apparatuur en technieken waarmee slib beter kan worden verwerkt. “Het composteren van slib is een proces dat destijds door mij is opgestart. En de eerste mobiele installatie waarmee slib kan worden ontwaterd, is door mij ontworpen. Dat was in 1987. We hadden er niet voldoende productie mee en een jaar later hebben we de tweede gebouwd. Die machines zijn nu nog steeds in bedrijf.”

Ook beschikt hij over een techniek om slibfracties te verwerken tot basalt. Ondanks dat deze methode het storten van slibafval overbodig maakt, is deze slibfractieverwerking in Nederland niet aangeslagen.

Kurstjens heeft zijn hoop gevestigd op Hongarije waar wel interesse is in het verwerkingsproces. “Het is mijn droom om met die methode iets te doen. Misschien kunnen we daar een fabriek opstarten.”

�Het composteren van slib is destijds door mij opgestart�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels