nieuws

Rotterdam zet twee directeuren OBR aan de kant

bouwbreed Premium

rotterdam – Het Rotterdamse gemeentebestuur vervangt twee directeuren van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) wegens het falend economisch beleid van het OBR.

Volgens burgemeester en wethouders hebben maatregelen waartoe in november is besloten om de organisatie effectiever te laten werken tot onvoldoende resultaat geleid. Algemeen directeur H. Stam en directeur Ontwikkeling S. Fleischeuer worden daarom binnenkort vervangen. Dat zou mede gebeuren op advies van Stam zelf.

De gemeenteraad is niet geraadpleegd bij het besluit. Maar in het verleden was er vanuit de VVD-fractie, en ook vanuit het bedrijfsleven, geregeld kritiek te horen op het functioneren van de dienst. De ambtelijke organisatie zou te traag en bureaucratisch zijn. Er was ook kritiek op de teruglopende inkomsten van het OBR. Dat laatste had alles te maken met de tegenvallende gronduitgifte – door de slechte kantorenmarkt en het streven naar een hoog woningbouwtempo – en door het teruglopen van de erfpachteninkomsten.

Volgens wethouder M. Pastors spelen de tegenvallende inkomsten geen rol bij het besluit en is het stagneren van de gewenste vernieuwingsslag op economisch gebied de enige reden voor vervanging van de top. Volgens de Economische Visie 2020 moet er een verschuiving komen in het beleid �van subsidiëren naar investeren, van aanbodgericht naar vraaggericht, van stimuleren naar faciliteren�.

De namen van de nieuwe directeuren zijn nog niet bekend.

Reageer op dit artikel