nieuws

Rijnboogproject mogelijk sterk afgeslankt verder

bouwbreed Premium

arnhem – Er moet mogelijk flink worden gesneden in de nieuwbouw van het grootschalige Arnhemse Rijnboogproject om het tekort van 50 miljoen euro op te kunnen vangen.

Het plan voorziet in de bouw van woningen, bedrijfsruimten, een nieuwe haven aan de Rijn en aanpassing van de infrastructuur. De totale kosten van de nieuwbouw bedragen ruim 980 miljoen euro, voor de helft gefinancierd door projectontwikkelaars. Maar onlangs bleken de plannen 106 miljoen euro duurder uit te vallen. Ook na het toekennen van rijkssubsidies bleef er nog een tekort van ruim 50 miljoen over.

Nu rijst het idee om in het Rijnbooggebied minder kantoren te bouwen, ten gunste van meer woningen. Daarnaast worden er misschien aanzienlijk minder gebouwen gesloopt vanwege de hoge onteigeningskosten. Inmiddels hebben de financiële perikelen al voor een half jaar vertraging gezorgd.

Intussen wacht Arnhem af of De Sola-Morales, architect van het Rijnboogproject, kan instemmen met de aanpassingen van het plan.

Reageer op dit artikel