nieuws

Reeds zeventig procent innovatief aanbesteed

bouwbreed

den haag – Nog maar 30 procent van alle Rijkswaterstaat-contracten komt op de traditionele manier op de markt. De overige 70 procent wordt op een innovatieve manier aanbesteed. Vooral dbfm-contracten nemen een enorme vlucht en alle projecten boven de 112,5 miljoen euro worden getoetst op de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking.

Het ministerie heeft het roer drastisch omgegooid door als uitgangspunt “de markt, tenzij” te hanteren. “We doen ook al echt veel minder zelf”, aldus minister Peijs (verkeer) in een toelichting op haar begroting.

Daardoor was het mogelijk het personeelsbestand met 1800 mensen te verkleinen en verdwijnen de komende jaren nog eens duizend banen. Rijkswaterstaat bemoeit zich in principe zo min mogelijk met de uitvoering van een werk en beperkt zich tot het vaststellen van een programma van eisen. Design&constructcontracten zijn de standaard geworden.

Daarnaast wordt onderhoud zo veel mogelijk in langdurige contracten uitbesteed. Voor nieuwe projecten is het de trend om meteen het onderhoud mee uit te besteden. Dat betekent dat het ministerie veel vertrouwen moet hebben in de marktpartijen. Integriteit is een belangrijk element in de nieuwe relatie met de markt. Rijkswaterstaat werkt daartoe samen met de bouw aan een aparte gedragscode. Blijkbaar vindt het ministerie de bestaande gedragscode van het PSIBouw niet afdoende.

De plannen voor pps en tol zijn ronduit ambitieus te noemen. Vooralsnog blijft in het midden hoe marktpartijen investeringen mogen innen, maar de trend is duidelijk. Voorfinanciering door marktpartijen is een eis bij de Tweede Coentunnel en de A4 Midden-Delfland. De dbfm-contracten komen respectievelijk eind dit jaar en begin volgend jaar op de markt.

Voor de projecten A2 Maastricht, Ring Utrecht en A27 Breda-Utrecht vraagt Rijkswaterstaat de markt al in de fase van conceptontwikkeling om oplossingen. Op verzoek van het ministerie buigen marktpartijen zich over de verdere ontwikkeling van het hoofdwegennet tussen Rotterdam en Antwerpen. “Dat is best even wennen,” erkent de minister. Ook voor publiek-private samenwerking volgt nu een cruciaal jaar. Alle projecten met een raming boven 112,5 miljoen euro worden getoetst op de meerwaarde van pps. Vooral de combinatie met integrale gebiedsontwikkeling is succesvol gebleken.

Belangrijke nieuwe projecten zijn de corridor Schiphol/A6/A9/Almere, de Zuidas en de Zuiderzeelijn. “Volgend jaar hakken we een knoop door over de A6/A9”, aldus Peijs. Ook de Zuiderzeelijn met een reservering van 2,85 miljard euro krijgt een laatste kans met een nieuwe nut- en noodzaak.

Reageer op dit artikel