nieuws

Opnieuw meevaller voor Betuweroute Positief saldo verwacht van 162 miljoen euro

bouwbreed

den haag – De Betuweroute kan de vierde meevaller op rij melden. In de afgelopen twee jaar zijn de besparingen opgelopen tot 350 miljoen euro. Daarmee blijft het megaproject waarschijnlijk 162 miljoen binnen de totaalbegroting van 4,8 miljard euro. De projectorganisatie beseft dat ze desondanks nooit van het negatieve imago zal afkomen.

De nieuwe meevaller van 25 miljoen euro blijkt uit de achttiende voortgangsrapportage Betuweroute die minister Peijs (verkeer) afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde.

ProRail is zeer tevreden over de financiële ontwikkeling van het project. De 160 kilometer spoorlijn is zo goed als klaar. Het project is inmiddels zo ver gevorderd dat van onverwachte tegenvallers of nieuwe risico�s nauwelijks meer sprake kan zijn.

De prognose is dat eindrekening blijft steken op 4636 miljoen euro. Na twee meevallers bij de aanbesteding van de bovenbouw (117 + 48 miljoen euro) en de lagere kosten voor tunneltechnische installaties (160 miljoen euro) is nu weer een meevaller van 25 miljoen euro te melden. In dit geval gaat het om gunstige afhandeling van claims en meevallende eindafrekeningen bij diverse bouwcontracten. In totaal gaat het om 350 miljoen euro, maar enkele tegenvallers zorgen voor een positief saldo van 162 miljoen.

Volgens ProRail is bij vaststelling van de begroting door het ministerie van Verkeer en Waterstaat rekening gehouden met een marge van 20 procent. Als het slechtste scenario was uitgekomen, had de projectbegroting kunnen oplopen tot 5,6 miljard euro. “Een afwijkingspercentage van 20 procent werd acceptabel geacht.”

De verwachting is dat het eindresultaat een miljard lager uitvalt. Alleen de bouw van de tunneltechnische installaties en bovenleidingen moet nog worden afgerond. De post onvoorzien is inmiddels leeggehaald, omdat geen onvoorziene uitgaven meer worden verwacht.

De projectorganisatie vindt dat zij niet verantwoordelijk is voor inflatie en extra eisen die door politieke besluiten werden opgedrongen. “Prijsindexering en scopewijzigingen, zoals de extra veiligheidsvoorzieningen in de tunnels, zijn niet te beïnvloeden door ProRail als bouwer van de Betuweroute”, licht A. Sheerazi toe.

De woordvoerder heeft niet de illusie dat het positieve eindresultaat het imago van de lijn zal verbeteren. “Als bouworganisatie zijn we trots op het behaalde financiële resultaat en voor één keer laten we dat weten. We zijn echt niet scheutig met loftuitingen, want zoiets lokt altijd tegenreacties uit. En aan de Betuweroute kleeft nu eenmaal een sterk negatief beeld.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels