nieuws

Nederlands geld ingezet voor woningbouw in Suriname

bouwbreed

paramaribo – Nederland heeft 18,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van woningen in Suriname. Daarmee zullen in de voormalige kolonie tot 2010 jaarlijks 800 tot 2000 woningen worden gebouwd voor mensen met een laag- en middeninkomen.

Het geld is afkomstig uit de Verdragmiddelen, die Nederland bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 toezegde maar nog altijd niet volledig zijn besteed. Enkele jaren geleden werd tussen beide landen afgesproken dat een deel van het resterende bedrag zou worden aangewend om de schreeuwende woningnood te helpen terugdringen. Van de bijna 500.000 Surinamers zijn zeker 40.000 mensen op zoek naar een betaalbare huurwoning.

Het derde kabinet-Venetiaan, dat donderdag officieel aan het werk is gegaan, heeft evenals voorgaande regeringen beloofd de woningnood aan te zullen pakken. In de afgelopen regeerperiode, die vijf jaar duurde, zijn echter nauwelijks vierhonderd woningen door de overheid gebouwd. Met het Nederlandse geld hoopt president R. Venetiaan de gedane beloften wel te kunnen verwezenlijken.

Reageer op dit artikel