nieuws

Koper in strijd tegen legionella in leidingen

bouwbreed

brussel – De strijd tegen de legionellabacterie en de rol die de verschillende buismaterialen daarin spelen. Daarover gaat een nieuwe brochure van Copper Benelux. Koper is volgens de koepelorganisatie van koperproducenten in de Benelux hét te gebruiken materiaal voor waterleidingen.

Copper Benelux wil projectontwikkelaars en voorschrijvers in de bouw met de gratis brochure een hulpmiddel aanreiken om veilige en duurzame installaties te ontwerpen.

In de publicatie is een overzicht opgenomen van de vigerende wetgeving in de Benelux en Frankrijk. Copper Benelux wijst naar verschillende onderzoeksrapporten waarin koper in relatie tot legionella als beste materiaal voor waterleidingen naar voren komt. Koper heeft van nature al een bacteriedodende werking, stelt de Direction Générale de la Santé in Frankrijk. Een bijkomend voordeel is dat door de goede thermische geleiding van het materiaal leidingen ook snel kunnen worden verhit, aldus de overheidsinstantie.

De Franse Hoge Raad voor Openbare Hygiëne stelt in zijn rapport dat bij de materialen die worden gebruikt in waterleidingnetten de verspreiding van legionellabacteriën het kleinst is voor koper en dat de verspreiding toeneemt indien bepaalde synthetische rubbersoorten en pvc worden gebruikt. Bij 50 graden overleven de legionellabacteriën niet meer op koperen oppervlakken. Voor andere materialen (polybutyleen en pvc) is dit slechts het geval bij 60 graden.

Koper heeft ook wel nadelen, zegt Copper Benelux. Zo is het gevoelig voor corrosie bij oververhitting en kan het niet worden schoongemaakt met salpeterzuur HNO3.

Reageer op dit artikel