nieuws

Inhaalslag voor woningbouw Limburg

bouwbreed Premium

MAASTRICHT – Nadat de woningbouw in Limburg jaren op een laag pitje stond, lijkt er nu sprake van een inhaalslag.

De afgelopen drie jaar heeft Limburg slechts een kwart van het aantal woningen gebouwd dat voorzien was door de provincie Limburg. Dat blijkt uit de provinciale voortgangsmonitor RVP over de afgelopen jaren. RVP staat voor Regionaal Volkshuisvestingsplan, verdeeld over acht woonregio�s.

Ook de realisatie van zorgwoningen voor ouderen of verschillende groepen gehandicapten, �ruimte voor ruimte�-woningen en inpandig bouwen loopt achter op de voorziene aantallen. Van de totale sloopopgave in Limburg was eind 2004 bijna de helft uitgevoerd. Tot slot is het aandeel van de centrumgemeenten binnen de regionale woningvoorraad in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

De provincie concludeert dat de opzet van het relatief vrijblijvende RVP niet realistisch is. De provincie stuurt nu aan op programma�s die met harde afspraken tussen partijen worden verankerd in de zogenoemde Woonvisie Limburg. Die moet de komende vijf jaar zorgen voor haalbare woningbouwprogramma�s binnen de acht woonregio�s. Die programma�s bevatten ook woningbouwdoelstellingen voor specifieke sectoren zoals nultredenwoningen en woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Inmiddels trekt de woningbouw in Limburg volgens het CBS voor het eerst sinds jaren weer aan. In de eerste helft van dit jaar werden er ruim 2500 bouwvergunningen afgegeven, 1100 meer dan diezelfde periode vorig jaar.

Reageer op dit artikel