nieuws

Haagse corporaties voeren bouw op

bouwbreed Premium

delft – Haagse corporaties willen 30.000 nieuwe woningen bouwen. Het plan voor de nieuwbouw loopt tot 2025 en is uitgewerkt in opdracht van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), een netwerk van achttien woningbouwcorporaties.

De corporaties willen de helft van de geplande productie zelf realiseren. Het programma bestaat voor 30 procent uit sociale woningbouw en voor 20 procent uit duurdere huurhuizen. Daarmee nemen zij de bouw van 15.000 middeldure en goedkope huurwoningen voor hun rekening. De kosten voor de corporatiewoningen worden geschat op 2,4 miljard euro.

De tweede helft van het geplande bouwvolume moet door andere organisaties worden ontwikkeld en gebouwd. De SVH weet nog niet welke bedrijven mee gaan helpen bij de realisatie van de plannen. “De studie die we hebben laten maken is bedoeld als leidraad voor de corporaties. Zij moeten nu met de lokale bevolking en gemeenten praten over de uitvoering ervan”, licht voorzitter C. Begemann van SVH de ingezette koers toe.

De nieuwbouw willen de corporaties realiseren in het gebeid dat tussen en naast de Vliet en de spoorlijn Den Haag-Delft ligt. De zone doorkruist naast de gemeente Den Haag en Delft ook Voorburg en Leidschendam en herbergt veel oude industrieterreinen en wijken die aan vernieuwing of herontwikkeling toe zijn. De bouwplannen moeten het gebied verlevendigen en een nieuwe impuls geven. De studie waarin de visie is uitgewerkt komt van het Rotterdamse architectenbureau Metropolis.

Naast het opknappen van in verval geraakte gebieden, zetten de corporaties ook in op het slechten van de barrières in het gebied. “In Delft bijvoorbeeld, snijdt de provinciale weg een wijk in tweeën. We zouden kunnen kijken of we die in een bak kunnen leggen”, geeft Begemann een concreet voorbeeld.

Een andere doorn in de ogen van de corporaties is de spoorlijn die dwars door het gebied loopt. Begemann: “Misschien kunnen we die gedeeltelijk overkluizen.” Daarnaast zien de corporaties rond de bestaande stations in het gebied kansen voor nieuwe ontwikkelingen.

Om eentonige bouw te voorkomen willen corporaties de nieuwe wijken die ontstaan een eigen identiteit geven die verband houdt me de geschiedenis van het gebeid. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan de Glazen Stad, een verwijzing naar de inmiddels zo goed als verdwenen glastuinbouw in het gebied. Een ander idee is de Waterstad die in een laag liggend veengebied is gepland.

De plannen maken onderdeel uit van �De Nieuwe Kaart van Haaglanden 2025�. Corporaties rond Den Haag willen met deze gemeenschappelijke visie de regio verder ontwikkelen.

Reageer op dit artikel