nieuws

Driekwart van boetes gww betaald

bouwbreed Premium

den haag – Driekwart van de opgelegde boetes in de gww-sector is betaald. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft inmiddels bijna 74 miljoen euro binnen. Er is slechts een handjevol aanmaningen verstuurd. Met 27 wegenbouwers wordt een betalingsregeling getroffen.

Dat rapporteert de NMa aan minister Brinkhorst (economische zaken). De kartelpolitie is positief gestemd over het betalingsgedrag van de 345 bestrafte wegenbouwers. Van de opgelegde 100 miljoen euro boete moet 74 miljoen zijn betaald. “Dit bedrag is nagenoeg geheel voldaan.”

De opgelegde geldstraffen variëren van 1300 euro tot 18,8 miljoen euro. Deze hoogste boete treft BAM, gevolgd door Heijmans (14,4 miljoen), Volker Wessels (11,6 miljoen), Dura Vermeer (4,4 miljoen) en Ballast Nedam (4 miljoen). BAM, Ballast Nedam, Volker Wessels, Strukton, Dura Vermeer en Heijmans zijn ook beboet voor ongeoorloofde afspraken bij de hsl-zuid en de Betuweroute. De totale sanctie hiervoor bedraagt ruim 19,5 miljoen euro.

Het merendeel van de beboete bedrijven koos voor de versnelde procedure. In ruil voor 15 procent korting op de boete, zagen zij af van beroepsmogelijkheden. Niet iedereen heeft daarvoor gekozen. Op dit moment lopen 58 bezwaarprocedures. Eind dit jaar zullen de betreffende bedrijven de kans krijgen hun bezwaren uiteen te zetten voor de Adviescommissie Bezwaarschriften Mededingingswet.

De commissie brengt advies uit aan de raad van bestuur van de NMa, die op zijn beurt de boetes opnieuw vaststelt. Daartegen bestaan weer beroepsmogelijkheden. Al die tijd blijft de boete openstaan. De NMa hoopt dat het aantal beroepszaken beperkt blijft en vindt dat “doorprocederen niet past in de geest van �schoon schip maken�”.

Daarnaast wordt voor 27 bedrijven een betalingsregeling getroffen. Zestien bedrijven mogen hun boete in termijnen betalen omdat anders acute betalingsproblemen dreigden. Met elf bedrijven is de kartelpolitie nog in onderhandeling over een regeling.

De NMa verwacht ook volgend jaar nog de handen vol te hebben aan de bouw. Onlangs is voor ongeveer 45 miljoen euro boetes opgelegd in de installatiebranche. In oktober krijgen de individuele installateurs de boete op de mat. Negentig procent van de 180 bedrijven heeft toegezegd mee te doen met de versnelde procedure. De NMa verwacht nog deze maand ook de uitspraken te doen in de b&u-sector. Later dit jaar verwacht de kartelpolitie ook de onderzoeken af te ronden naar de kabelleggers en betonproducenten.

Ondanks de forse bedragen en honderden bedrijven die zijn aangepakt, is het merendeel van de ondernemingen de dans ontsprongen. De NMa benadrukt dat zodra er meer bewijs opduikt, er nieuwe boetes worden uitgedeeld.

Reageer op dit artikel